Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Документация за проектиране на ефективни сгради

Тръжни определения и спецификации

Помощни средства за планиране на ефективен процес по специфициране с правилни тръжни дефиниции

Uponor предоставя за изтегляне компилация от актуална тръжна документация за продукти в тематични ZIP пакети. Дизайнерите, техническите проектанти, архитектите или просто заинтересованите страни могат да получат достъп за изтегляне на тръжната информация за продуктите.  

За отделен текст за конкретен артикулен номер отидете в онлайн каталога на продуктите.

За допълнителни тръжни текстове или помощ при специфициране – се свържете с експертите на Uponor.