Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

People First

Vi sætter mennesker først i alt, hvad vi gør. Vores medarbejdere er vores største styrke, og at støtte individuel vækst er vores privilegium. I 2022 lancerede vi vores People First strategi som består af fem hovedsøjler: Trivsel og sikkerhed, kultur, lederskab, talent og medarbejderbranding.

Et team - en meget samarbejdsorienteret, forenet og engageret præstationsbaseret kultur

Vi går ind for samarbejde og skabelsen af ​​en samlet, engageret og præstationsbaseret kultur, der er centreret omkring vores folk.

I dagens travle verden og arbejdsmiljø er fysisk velvære ikke nok. Vi ønsker også at sikre en sund mental trivsel ved at tilbyde vores medarbejdere en god og stabil arbejdskultur, som er grundlaget for tilfredse medarbejdere. I 2022 var engagementsniveauet, eNPS, på 37, hvilket er over branchens standard på 25%.  

Team culture
Value people

Inspirerende ledelsesstil - maksimering af præstationerne

Vi investerer i at udvikle vores ledelseskompetencer og giver mulighed for at vokse og videreføre vores bæredygtighedstankegang ved at inspirere talenter og optimere præstationer.
.
I koncernledelsen opstiller vi klare forventninger til, hvad det vil sige at være leder hos Uponor, og derefter skaber vi muligheder for, at vores ledere kan udvikle og styrke deres evner til at lede deres teams. Vores ledere er afgørende for at skabe den ensartede, højtydende kultur, vi stræber efter, og de har en vigtig rolle at udfylde for at inspirere og motivere deres teams. Vores øverste ledere har regelmæssige arbejdsmøder for at afstemme globalt samarbejde og videndeling.

Stærkere sammen - mangfoldighed som drivkraft for udvikling

Vi tilbyder vores medarbejdere et arbejdsmiljø, hvor de trives og føler sig værdsat og respekteret uanset deres religion, køn, nationale eller sociale oprindelse eller enhver anden status. Som medlemmer af "Charta der Vielfalt" støtter vi lige muligheder og anerkendelse og integration af mangfoldighed i forretningskulturen. Mangfoldighed er ofte en uudnyttet ressource, der tilskynder til forskellige synspunkter og driver innovation. Vi fremmer vores mangfoldige arbejdsstyrke og udmærker os på grund af den kompetence, det tilfører
.
Som en del af vores strategi for mangfoldighed, retfærdighed og inklusion stræber vi efter at besætte de 50 øverste lederstillinger med både 40 % kvinder og mænd indenfor for denne gruppe.
.  

Mål inden 2027:

  • 40 % af både kvinder og mænd i top 50 lederstillinger
Diversity
Uponor great place to work

Et klart anderledes godt sted at arbejde

Vi er kendt for vores stærke medarbejderkultur med samarbejde og produktivitet. Udover vores talentudviklingsprogrammer lytter vi løbende til vores medarbejdere og stræber efter at forblive en attraktiv arbejdsgiver for vores talenter. I 2022 modtog vi prisen "Great Place to Work" i Spanien, Polen, Storbritannien og for vores kontor i Frankfurt i Tyskland
.
I USA blev vi hædret med Top Workplace Award, som er baseret på feedback fra en medarbejderundersøgelse udført af en uafhængig tredjepartsundersøgelse
.  

Øget opmærksomhed omkring sikkerhed og trivsel

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv, og deres sikkerhed og velvære er vores højeste prioritet. Vi har sat en ambition om nul arbejdsulykker. For at synliggøre vigtigheden af sikkerhed over for medarbejderne og styrke sikkerhedsretningslinjerne har vi lanceret Mission Zero strategien. Kampagnen indeholder omfattende planer om at reducere vores Lost-Time-Incident Frequency (LTIF) med 30 % hvert år.
I de seneste år har vi løbende opnået dette mål, men i 2022 steg vores LTIF-sats (til 6 fra 4,8), og korrigerende handlinger, herunder et nyt sikkerhedsværktøj, blev implementeret
.
Mål:
  • Reducer LTIF-satsen med 30 % årligt
  • Nul ulykker
Mission Zero

Vores bæredygtige løsninger

  • Løsninger med lavt CO2-aftryk
  • Høj driftseffektivitet
  • Genanvendelige eller genanvendte råmaterialer
  • Garanteret gennemsigtighed på produktniveau
Uponor's Environmental Product Declaration s (EPD'er)

Positiv samfundsmæssig indvirkning

Vi ønsker at støtte samfundet og de lokalsamfund, vi opererer i, gennem forskellige globale og lokale initiativer og projekter.

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret syv mål, vi mener har en betydelig effekt.

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi overvåger og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.

At gøre forretninger på den rigtige måde

Vi sikrer gennemsigtighed i den forretningsetiske kultur hos Uponor og går ind for retfærdige og samarbejdsbaserede relationer.