Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Etiske retningslinier

Vores principper for virksomhedsledelse såvel som vores bæredygtighedsambitioner er dybt forankret i, hvordan vi driver forretning dagligt. Vi sikrer gennemsigtighed i den etiske forretningskultur hos Uponor og sporer og følger nøje op på alle potentielle risikoindikatorer. Vi udviser fuld integritet og gør forretninger på den rigtige måde på tværs af funktioner.

Virksomhedsmodel for bæredygtighed

Vores bestyrelse overvåger vores bæredygtighedsdagsorden og styrer retningen, mens forretningsudvalget godkender årlige planer og eksekveringen af ​​udviklingskøreplanen. Bæredygtighedsteamet repræsenterer hver af vores forretningsområder og er ansvarlig for at følge og udvikle Uponors bæredygtighedsdagsorden, herunder målsætningen. Forretningsområdernes bæredygtighedsteams gennemfører i samarbejde med lokale ansvarlige teams deres egne udviklingsprojekter for at supplere vores samlede bæredygtighedsindsats.

Uponor sustainability operating model
Culture of compliance

Kultur for overholdelse af regler

Vi er forpligtet til FN's Global Compact Business Ambition og dens Ti principper som sikrer kompromisløse forretnings- og menneskerettigheder.

Vores adfærdskodeks omfatter nultolerance over for konkurrencebegrænsende aktivitet, bestikkelse, diskrimination og for eksempel uetisk forretningsadfærd. Vi har etableret whistleblowing-ordning, både internt og eksternt, for at sikre det rigtige værktøj til at imødegå eventuelle afvigelser fra vores normative og etiske rammer.

Vi organiserer forskellige obligatoriske træninger i regelefterlevelse på tværs af vores markeder, herunder ESG-relateret træning for alle vores mere end 4000 medarbejdere.

Bæredygtig kontrol af forsyningskæden

Aktivt engagement og en gennemsigtig udveksling af information med alle vores interessenter er af vital betydning – ikke kun med henblik på at udvikle forretningsaktiviteter, men også for at bidrage til bæredygtige samfund
.
I 2021 lancerede vi vores nye "Supplier Code of Conduct" for at knytte vores forsyningskæde endnu tættere til vores værdier og ambitioner. Alle nye leverandører skal forpligte sig til at overholde vores etiske, miljømæssige og sociale krav samt opfylde vores ESG-kriterier ved leverandørevaluering.
.
Mål 2027:
90 % af udgifterne er dækket af det nye leverandørkodeks

Sustainable supply chain management
Protecting the einvironment

Bæredygtighedsrelaterede ledelsesincitamentsmål og låneaftaler

For at sikre fuld overensstemmelse og tilstrækkelige ressourcer på den vigtige mission, vi har påtaget os, er vores ledelses STI- og LTI-programmer knyttet til ESG-mål.

I 2021 underskrev vi to separate langsigtede rammeaftaler til en værdi af 70 millioner euro med bæredygtighedsrelaterede præstationsmål, og i 2022 underskrev vi en ny femårig kreditsaftale på 50 millioner euro med en finansieringsmekanisme, der er knyttet til bæredygtighedsmål, og som knytter indtjeningen til reduktioner af drivhusgasemissioner.

Vores bæredygtighedsvurderinger

  • Ecovadis tildelte Uponor en guldmedalje, hvilket placerer Uponor blandt de bedste 6% af de 5000 virksomheder i branchen for fremstilling af plastprodukter, som EcoVadis har evalueret globalt.
  • Sustainalytics, placerede Uponor på 7. pladsen ud af de 135 virksomheder i den branche, de vurderede, med en ESG-rating med lav risiko: 15,7 på en skala 1-100.
  • Carbon Disclosure Project, CDP, gav os B-rating på en skala D- til A.
Ecovadis 2019
Tax transparency

Gennemsigtighed på skatteområdet

Skatter og skattelignende afgifter, som vi betaler, opkræver og indbetaler, støtter opretholdelsen af samfundet som helhed og dets tjenester. Vi overholder fuldt ud skattekravene i de lande, hvor vi opererer, og harmoniserer skatteprocesserne yderligere for at forbedre synligheden af ​​vores skatter. Vi er forpligtet til at sikre, at de oplysninger, vi offentliggør i vores skatterapportering, er væsentlige og korrekte.

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi overvåger og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.

Vores bæredygtige løsninger

  • Løsninger med lavt CO2-aftryk
  • Høj driftseffektivitet
  • Genanvendelige eller genanvendte råmaterialer
  • Garanteret gennemsigtighed på produktniveau
Uponor's Environmental Product Declaration s (EPD'er)

Vi tager os af vores medarbejdere

Vi sætter mennesker først i alt, hvad vi gør. Vores medarbejdere er vores største styrke, og det er vores privilegium at støtte individuel vækst.

Positiv samfundsmæssig indvirkning

Vi ønsker at støtte samfundet og de lokalsamfund, vi opererer i, gennem forskellige globale og lokale initiativer og projekter.

At gøre forretninger på den rigtige måde

Vi sikrer gennemsigtighed i den forretningsetiske kultur hos Uponor og går ind for retfærdige og samarbejdsbaserede relationer.

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret syv mål, vi mener har en betydelig effekt.