Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Vores rejse mod CO2 neutralitet i 2040

Vi bruger videnskabsbaserede reduktionsmål til at følge, spore og reducere vores emissioner. Vi stræber efter at reducere udledningen af ​​drivhusgasser (GHG) fra vores egen drift med 75 % (Scope 1 og 2) og 20 % fra vores forsyningskæde (Scope 3) inden 2027 sammenlignet med 2019.
Vi er stolte over at kunne fortælle, at vi har nået de nævnte Scope 1 og 2 reduktionsmål på forhånd. Men vi stoppede ikke der, for i april 2023 var vi den første virksomhed fra vores branche til at modtage en verificeret godkendelse fra Science Based Targets-initiativet for vores reduktionsmål.

​CO2 neutralitet betyder at reducere drivhusgasemissioner til så tæt på nul som muligt på tværs af værdikæder (Scope 1,2 og 3), hvor de resterende emissioner fjernes fra atmosfæren.

Med vores handlinger og forpligtelser ønsker vi ikke kun at sætte ambitionsniveauet højt, men også at opmuntre andre til at gøre det samme. 

 

GHG emissions
Hvordan gør vi det?
Hvordan gør vi det?

Overgang til vedvarende energikilder

Efterhånden som verdens energikilder udvikler sig, søger Uponor at være en model for branchen ved at anvende vedvarende energikilder på tværs af vores globale aktiviteter for at reducere drivhusgasser. I øjeblikket stammer 98 % af vores el-forbrug fra vedvarende enerigkilder. Ud over rene energikilder og lavere energiforbrug anvender vi et netværk af solpaneler til at generere elektricitet til vores produktionsanlæg i Nastola, Finland.
.
Mål 2027:

 • Vi bruger kun certificeret grøn strøm
 • Vi reducerer energiforbruget med 15 % sammenlignet med 2019

Reduktion og genbrug af skrot og affald

Affaldet fra vores produktionsanlæg består hovedsageligt af plastik og metal, som vi i høj grad kan genanvende
.
Som et stort skridt mod en cirkulær værdikæde har vi etableret et lukket kredsløb for svært genanvendeligt plastaffald. En avanceret genbrugsproces tilPEX gør os i stand til at genbruge affaldet til nyePEX Produkter. I øjeblikket er vi bæredygtige genbrug 83% af vores samlede affald som energi eller råstof
.

Mål 2027:

 • Bæredygtighed at genanvende 100 % af alt affald
First products based on renewable raw material

Sikring af bæredygtige råmaterialer

Plastik som er vores vigtigste råmateriale, er emissionsintensivt, og skal behandles i overensstemmelse hermed. Vi anerkender vores ansvar og måler omhyggeligt vores aktiviteter for at mindske vores påvirkning af miljøet. Vi fremmer aktivt overgangen til genanvendelige råmaterialer og bevæger os i retning af en mere cirkulær tilgang til fremstilling af produkter og deres emballage.
. Vi fortsætter med at udvikle produkter baseret på genanvendte og bæredygtige råmaterialer og med at påvirke beslutningstagerne, så de bedst muligt støtter de bæredygtige valg.
.
Forpligtelser:

 • Øge brugen af genanvendt plast i vores produktion
 • Fortsætte med at være pionerer inden for forskning i alternativer til produkter baseret på fossile brændstoffer.

Sikring af vores vandressourcer

Vores mål er at beskytte vandressourcerne på hvert trin fra at skabe en modstandsdygtig forsyningskæde til at forbedre vores kunders håndtering af vand. Vores fabrikker opererer på et ekstremt højt effektivitetsniveau, og alle enheder er f.eks. udstyret med l lukkede kølesystemer, der giver et lavt vandforbrug.. På nogle produktionsenheder bruger vi sekundære vandressourcer til kunstvanding og for eksempel toiletskylning
.
Mål 2027:

 • Reducere vandforbruget med 10% i forhold til 2019

Hvad er anvendelsesområdet for drivhusgasemissioner?

Drivhusgasser, såsom kuldioxid, metan og ozon, kategoriseres typisk i tre grupper, såkaldte "scopes"
.  
 • Anvendelsesområde 1 dækker en virksomheds direkte emissioner fra ejede eller kontrollerede kilder (emissioner fra energi brugt i operationelle faciliteter)
 • Anvendelsesområde 2 omfatterindirekte emissioner fra produktion af købt elektricitet og damp, samt forbrug af opvarmning og køling
 • Scope 3 dækker alt andet indirekte emissioner, der sker i en virksomheds værdikæde, såsom købte varer og tjenester, transport og distribution, affald genereret i driften, medarbejdernes pendling, brændstof- og energirelaterede aktiviteter eller forretningsrejser
Emissions scopes model

Vores bæredygtige løsninger

 • Løsninger med lavt CO2-aftryk
 • Høj driftseffektivitet
 • Genanvendelige eller genanvendte råmaterialer
 • Garanteret gennemsigtighed på produktniveau
Uponor's Environmental Product Declaration s (EPD'er)

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret syv mål, vi mener har en betydelig effekt.

Vi tager os af vores medarbejdere

Vi sætter mennesker først i alt, hvad vi gør. Vores medarbejdere er vores største styrke, og det er vores privilegium at støtte individuel vækst.

Positiv samfundsmæssig indvirkning

Vi ønsker at støtte samfundet og de lokalsamfund, vi opererer i, gennem forskellige globale og lokale initiativer og projekter.

At gøre forretninger på den rigtige måde

Vi sikrer gennemsigtighed i den forretningsetiske kultur hos Uponor og går ind for retfærdige og samarbejdsbaserede relationer.