Suojaa vesijohtoverkosto Uponorin vedenvalvontapalveluilla

Juomaveden saatavuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Saatavilla olevaan juomaveden määrään kohdistuu alati kasvava paine, jota aiheuttavat esimerkiksi kaupungistuminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos.

Vesihuollon on tarjottava puhdasta ja turvallista juomavettä myös tulevaisuudessa
 
  • Veden saatavuuden varmistamisen merkitys kasvaa
  • Investoinnit ja toimintaresurssit on käytettävä entistä tehokkaammin
  • Vesivarojen, käyttöasteen ja jakelun sääntely lisääntyy, ei vähene
  • Käyttöön otetaan uusia veden laadun ja määrän valvontatekniikoita
Me Uponorissa uskomme, että puhtaan, turvallisen ja edullisen veden saatavuus on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus. Tarjoamme palveluita vedenjakelun turvaamiseen. Jatkuva, reaaliaikainen ja aikaisessa vaiheessa varoittava valvonta antaa vesilaitoksille mahdollisuuden reagoida havaittuihin poikkeamiin nopeasti.

Vedenvalvontapalveluita vesihuoltolaitoksille

Vedenlaadun valvontapalvelu

Laboratoriotestit ovat vakiintunut tapa valvoa veden laatua, mutta ne eivät tarjoa reaaliaikaista tietoa. Tarvitaan menetelmä, jolla havaitaan vieraiden hiukkasten määrä vesijohtoverkostossa reaaliajassa ja joka kattaa koko vedenjakeluverkoston riittävän hyvin.

Vuodontunnistus ja virtausvalvonta

Uponorin palvelut virtausvalvontaan ja vuotojen tunnistukseen auttaa vesilaitoksia pienentämään vesihävikkiä ja parantaa virtausmäärien ja -suuntien tietämystä. Järjestelmä on kehitetty erityisesti tunnistamaan vesivuotoja.

Vedenlaadun seuranta Äänekosken Energian - Uponor Qumo

Vedenlaadun seuranta on Äänekosken Energian ensisijainen tavoite Suomessa. Uponor Qumon avulla he pystyvät toimittamaan korkealaatuista vettä yhteisöön.

Katso video!

Patentoitu vedenlaadun valvontateknologia

Katso videolta mihin vedenlaadun valvontateknologia perustuu ja miten sitä testataan vesilaboratoriossa.

Uponor Infran vedenvalvontapalvelut voitti Paras uutuustuote 2019 -palkinnon

Vesihuollon valvontapalvelut sai arvostetun Paras uutuustuote -palkinnon, jonka tuomaristo valitsi suurimmassa suomalaisessa infra-alan tapahtumassa, Yhdyskuntatekniikka 2019 -messuilla.

Uponorin vedenvalvontapalvelut sai tunnustusta potentiaalistaan ja siitä, että se tuo veden virtauksen ja laadun valvonnan laajaan käyttöön vesijohtoverkostoissa niin Suomessa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kuva: Tuotepäällikkö Kim Bärlund ja myyntipäällikkö Jussi Niemelä vastaanottivat palkinnon YT 2019 -messuilla.
Uponorin vedenvalvontapalvelut voitti Paras tuoteuutuus 2019 -palkinnon YT-messuilla