Rädda vattnet eller minska läckorna?

De kommunala vattenledningsnäten blir allt äldre och äldre. Skicket på ledningsnäten orsakar vattenläckor och till och med rörbrott. Vattenläckor kostar hundratusentals kronor för kommuner runt om i världen. Moderna materialval och standarder gör att nya ledningar har en förväntad livslängd på över 100 år. Skarvar, ventiler och andra installationer utgör samtliga en potentiell risk för läckage. Uponor har lösningen.

Uponors service för övervakning av flöden och läckagedetektering hjälper ledningsägare att minska vattenförlusterna och få ökad kunskap om flödesnivåer och flödesriktningar. Systemet är specialdesignat för att upptäcka läckor.

Mätningen av flöden gör det möjligt att

  • Skapa medvetenhet om läckor
  • Minska tiden och kostnaden för att hitta platserna för läckorna
  • Få inblick i läckornas storlek
  • Reparera läckor i tid för att förhindra att rörbrott uppstår

Principer för Flödesövervakning

 Princip för flödesövervakning | Uponor

Vattnledningsnäten är delade i mindre zoner - DMA:s*. Varje DMA övervakas med flödesgivare. Antalet mätzoner och deras storlek beror på vilken detaljnivå man valt. Inkommande och utgående vatten från zonerna mäts och konsumtionen i varje zon kan räknas ut.

* District Metering Areas

Installation på trycksatta ledningar

Installation av Uponor flödesregleringsutrustning till trycksatta ledningar | Uponor

Flödesgivarna kan mäta flöden i låga hastigheter redan från 0,025 m/s. Givarna mäter flöde i båda flödesriktningarna och kan installeras på plast- eller metallrör. Den batteridrivna givaren används för trådlös dataöverföring och har många användningsområden.

  • Designad utrustning för varje rörtyp och dimension
  • Dubbelriktad flödesmätning
  • Installation på trycksatta ledningar utan serviceuppehåll
  • Designad integrerad tryck- och temperatursensor

Exempel på Läckagedetektering

Exempel på läckagedetektering | Uponor

Onormaliteter och trender visas i Webapplikationen/UI. Kritiska avvikelser som t ex rörbrott aktiverar larm som skickas till ledningsägaren.

Säkrad vattenkvalitet med Uponor Qumo

Att övervaka vattenkvaliteten är en prioritet för Äänenkosken Energia i Finland. Genom att använda Uponor Qumo kan de säkert leverera vatten av högsta kvalitet till kommunen.
Kolla in videon!

Flödesmätning upptäckte läckor i ett ledningsnät

Flödesmätning upptäcker läckor i ledningsnätet i Pori | Uponor

Pori, en kuststad i södra Finland ville börja övervaka ett område i utkanten av Poris ledningsnät, där läckor har skapat problem genom åren. Lösningen för övervakningen blev Uponor Infras Water Monitoring Services.