Laadukasta vesijohtovettä

Vakiintuneet käytännöt vedenlaadun varmistamiseksi eivät ole aina riittäneet havaitsemaan ja paikallistamaan vedenlaatuun vaikuttavaan poikkeamaan ajoissa. Huonon vedenlaadun aiheuttamista vahingoista Pohjoismaissa saadut tiedot osoittavat, että nämä tapaukset johtuivat vesijohtoverkostoon päässeistä vieraista aineista, joka lopulta saastutti juomaveden.

Siksi tarvitaan keino havaita vieraat hiukkaset reaaliajassa, ja joka kattaa koko vesijohtoverkoston. Vedenlaadun pitkäaikainen analysointi verkossa mahdollistaa myös vesihuollon toiminnan parantamisen ja tehokkuuden.

Uponorin vedenlaadun valvontapalvelu:
 
 • Hälytys vedenlaadun poikkeamista heti niiden esiintyessä
 • Poikkeaman nopea paikantaminen vesijohtoverkostossa antureiden avulla
 • Toiminnan parantaminen vedenlaadun mittamisesta saatujen tietojen perusteella
 • Kustannustehokas tapa valvoa ja pitää huolta vesijohtoverkostosta
   

Jatkuva valvonta verrattuna kertanäytteisiin

Jatkuva vesijohtoverkoston valvonta Uponorin vedenvalvontapalvelun avulla | Uponor
Perinteinen tapa valvoa vedenlaatua on ottaa manuaalisesti vesinäytteitä ja tutkia ne laboratoriossa. Tällä menetelmällä ei saada reaaliaikaista tietoa vedenlaadusta, ja vesijohtoverkoston kattavuus on yleensä heikko.

Uponorin vedenlaadun valvonta-asema analysoi vettä kolmen minuutin välein. Se tekee yhteensä 175 200 analyysiä vuodessa jokaisessa mittauspisteessä.
Toisin sanoen asema ottaa 6 800 näytettä samassa ajassa, kun laboratoriotestin näytteenotto ja analysointi (joka toinen viikko).

Nopea paikannus älykkäillä antureilla

Reaaliaikainen tilannekuva vesijohtoverkostosta antaa tarvittaessa hälytyksen poikkeamasta | Uponor
Vesijohtoverkostoon hajautetut anturit tarjoavat jatkuvan, reaaliaikaisen yleiskuvan verkoston vedenlaadusta. Järjestelmä lähettää automaattisesti hälytyksen, jos vedenlaatu muuttuu. 

Käyttöliittymä antaa yleiskuvan tapahtuman lähteestä ja laajuudesta kuormittamatta päivittäisiä toimintoja.

Vedenlaadun mittausasema

Vedenlaadun mittausasema | Uponor
Vedenlaadun mittausasema hyödyntää digitaalista holografista mikroskopiakuvantamista, kun se laskee ja luokittelee näytevirtauksen mikroskooppisen pienet hiukkaset. Mikroskooppiset kohteet voivat olla epäorgaanista, orgaanista tai biologista alkuperää, kuten savihiukkaset, bakteerit, levät ja alkueläimet.

Analytiikka antaa tarkkaa tietoa veden fyysisestä laadusta:
 
 • Hiukkasmäärä
 • Hiukkaskoko ja -muoto
 • Hiukkasanalyysi
 • Veden lämpötilan
 • Sähkönjohtavuus
 • Sameusekvivalentti

Tutustu vedenlaadun mittaustekniikkaan

Vesiteknologian kehityspäällikkö esittelee videolla vesilaboratorion, jossa Uponorin vedenvalvontateknologiaa testataan.