Rurociągi przemysłowe

Rurociągi PE i PP do pracy w ekstremalnych warunkach

Systemy PE i PP Uponor Infra są stosowane w różnych branżach sektora przemysłowego, gdzie wymagane są niezawodne układy, odporne na wyjątkowo trudne i niestabilne warunki pracy. Dzięki cechom takim jak odporność na ścieranie, odporność na korozję i działanie związków chemicznych mogą służyć do przesyłu: wody, ścieków, substancji chemicznych, roztworów i mediów o wysokiej ścieralności. Są trwałe, elastyczne i dobrze dostosowują się do dynamicznego otoczenia. Łączenie elementów systemu poprzez spawanie lub zgrzewanie gwarantuje 100 % szczelność, jednorodność materiałową całego układu i przenoszenie sił wzdłużnych. Zakres produkcji Uponor Infra dla przemysłu obejmuje rury, kształtki, studnie, zbiorniki oraz elementy specjalne.

Zalety systemów PE i PP

 • Najwyższa niezawodność wśród dostępnych technologii
 • Jednorodność połączeń odcinków rur i kształtek (umożliwiająca rezygnację z bloków oporowych), gwarantująca przenoszenie sił osiowych i niezawodność układu
 • Szeroki zakres odporności chemicznej
 • Bardzo duża odporność na ścieranie
 • Bardzo niski i niezmienny w czasie współczynnik chropowatości bezwzględnej k
 • Całkowita odporność na prądy błądzące
 • Relatywnie niskie koszty instalacji i eksploatacji (systemy nie wymagają doszczelniania, malowania itp.) w stosunku do innych technologii
 • Niewielkie prędkości rozchodzenia się fali uderzeniowej (kilkakrotnie mniejsze niż dla stali, żeliwa, czy GRP)
 • 100% szczelność połączeń
 • Łatwość montażu bez względu na warunki atmosferyczne (również w temp. ujemnych)
 • Całkowita odporność na promieniowanie UV
 • Bardzo mała masa rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi
Wylot morski Weholite Uponor Infra
Elektrownia Bełchatów WehoSlurry Uponor Infra

Zastosowanie systemów PE i PP

 • Górnictwo (kopalnie, składowiska odpadów poprodukcyjnych)
 • Energetyka
 • Przemysł papierniczy
 • Hydrotransport solanki
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł chemiczny
 • Systemy oczyszczania powietrza

Metody instalacji rurociągów

Rurociągi mogą być umieszczane na podporach, bezpośrednio na powierzchni terenu, w nasypach jak i pod dużym naziomem. Mogą być także instalowane na dnie akwenów wodnych metodą swobodnego zatapiania lub na powierzchni jako rurociągi pływające. Podczas renowacji uszkodzonych rurociągów mogą być montowane za pomocą tradycyjnych metod wykopowych lub bezwykopowych takich jak relining, swagelining czy kraking. Rurociągi polietylenowe ciśnieniowe są także najczęściej wybieranym materiałem w technologii kierunkowych przewiertów horyzontalnych (HDD).

KGHM nadosadowy 2013 1

Więcej informacji na temat rurociągów przemysłowych

0

Kreatywne wsparcie dla nietypowych rozwiązań przemysłowych

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360 stopni