Referencja

System wody surowej dla nowego bloku elektrowni, Jaworzno, Poland

System wody surowej do obsługi nowego bloku Elektrowni Jaworzno

Pod koniec 2019 roku w Elektrowni Jaworzno gotowy będzie nowy blok energetyczny o mocy 910 MW. Jednym z kluczowych elementów wpływających na sprawne działanie nowej jednostki jest rurociąg dostarczający wodę do układu chłodzenia oraz zasilania instalacji odsiarczania spalin. Każda awaria tego systemu może skutkować wstrzymaniem produkcji energii. Aby zapewnić jego bezawaryjność, zainstalowano (w warunkach szkód górniczych) rurociąg polietylenowy (PEHD) o długości około 9 km, z czego 3 km przy użyciu metody bezwykopowej – reliningu.

Fakty o projekcie:

Jaworzno, Poland
Infrastruktura przemysłowa
Konstrukcje na zamówienie, Industrial pipes
Realizacja: 2018

Zaangażowanie Uponor

Rury ciśnieniowe PE100 PN16 SDR11 DN980x88,9 mm oraz PE100 PN10 SDR17 DN910x53,9 mm – łącznie ok. 9 km oraz kształtki
Konsultacje techniczne na etapie projektowania, zamiana z technologii GRP na PEHD – efekt dialogu technicznego, zgrzewanie rur oraz nadzór nad zgrzewaniem wykonawcy

Nowy rurociąg wody surowej

Planując rurociąg wody surowej, inwestor, Tauron Wytwarzanie S.A., zakładał, że zostanie on wykonany z rur GRP. Jednym z decydujących czynników, które wówczas brał pod uwagę były koszty inwestycyjne - system ciśnieniowy GRP jest bowiem tańszy od PE.  Biorąc pod uwagę fakt, że rurociąg miał być zbudowany na terenach szkód górniczych (w tym na obszarach należących do najwyższej, IV kategorii), a co za tym idzie, w miejscach, gdzie zastosowanie połączeń rozłącznych byłoby obarczone dużym ryzykiem, firma Uponor Infra zwróciła się do Inwestora z prośbą o dialog techniczny. Ostatecznie Inwestor zwołał taki dialog.  Uznał, że kluczowa jest bezawaryjność systemu, bowiem wstrzymanie  pracy elektrowni w wyniku jego awarii każdorazowo skutkowałoby nawet wielomilionowymi stratami finansowymi. W efekcie przeprowadzonych analiz  Inwestor podjął decyzję o przeprojektowaniu rurociągu w trybie pilnym z technologii GRP na PEHD. Jednocześnie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postawił wymóg udzielenia gwarancji przez producenta nie tylko na rury i kształtki, ale także na połączenia. Firma Uponor Infra przedstawiła 5-letnie referencje z bezawaryjnego działania jej produktów w podobnych warunkach oraz dała gwarancję na cały system (zarówno na materiał jak i wykonane zgrzewy), dlatego została zaangażowana do projektu w Jaworznie. 

Skomplikowana operacja

Do nowego bloku w Jaworznie woda trafiać będzie ze zbiornika Dziećkowice. Rurociąg służący do jej przesyłu ma około 9 km długości, z czego około 6 km posadowiono w wykopie otwartym, a około 3 km zbudowano, wykorzystując metodę bezwykopową – relining. 
Do budowy rurociągu wody surowej wykorzystano rury WehoPipe DN910 x 53,9 i DN980 x 88,9 wyprodukowane w fabryce Uponor Infra w Kleszczowie. Ze względu na duże tempo układania rur produkcję prowadzono na dwóch liniach równolegle, aby nie powodować przestojów w dostawach, a tym samym nie wstrzymywać prac – wymagało to od producenta dużej elastyczności oraz dokładnego zaplanowania harmonogramu produkcji i dostaw.
W sumie na potrzeby budowy rurociągu wody surowej wyprodukowano 201 szt. rur PE100 SDR17 DN910x53,9 o długości 15 m każda oraz 386 szt. rur PE100 SDR11 DN980x88,9, również 15-metrowych. 

Dostawy rur i kształtek odbywały się od października 2017 r. do września 2018 r. Wymagało to organizacji ponad 170 transportów. Każda dostawa musiała być przeprowadzona zgodnie z procedurami, jakie obowiązują na placu budowy, dlatego za każdym razem trzeba było wcześniej ją zgłosić z uwagi na konieczność rozładunku i zorganizowania miejsca składowania materiałów. 

W 2018 r. każdego dnia na terenie budowy bloku 910 MW w Jaworznie pracowało średnio 2190 osób. Z kolei ze strony producenta rur przy największym spiętrzeniu robót pracowało równocześnie trzech operatorów z trzema zgrzewarkami do rur DN910 i DN980. Aby dotrzymać terminów, grupy serwisowe firmy Uponor powiększone zostały o ekipy zgrzewające firmy budującej rurociąg, których pracę nadzorował pracownik reprezentujący dostawcę. Roboty związane ze zgrzewaniem rur prowadzono od grudnia 2017 r. do września 2018 r. Z uwagi na fakt, że należało utrzymać temperatury dodatnie w miejscu zgrzewania, w okresie zimowym konieczne było zastosowanie namiotów i nagrzewnic.

Dlaczego wybrano rury polietylenowe? 

Budowa obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenach, na których występują szkody górnicze, jest szczególnie wymagająca i wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Dlatego chcąc uniknąć potencjalnych awarii, w przypadku budowy rurociągu na potrzeby nowego bloku energetycznego w Jaworznie zdecydowano się na rury polietylenowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Główną przewagą rur PE nad GRP jest elastyczność, która pozwala na znaczne ich wydłużenie bez przerwania ciągłości, co w terenach osuwiskowych czy tam, gdzie występują tąpnięcia, oznacza zachowanie ciągłości pracy. Ważny jest również fakt, że rury PE są zgrzewane, co sprawia, że rurociąg jest jednorodny i nie występują połączenia uszczelkowe, które przy tak wysokich kategoriach szkód górniczych mogłyby się po prostu rozszczelnić. Dla porównania, system GRP jest znacznie sztywniejszy, a łączenie poszczególnych elementów odbywa się za pomocą kielichów z uszczelką.
W tak trudnych warunkach pracy zaproponowana technologia budowy okazała się jedyną, która zapewnia rzeczywiste bezpieczeństwo operacyjne dla tego wodociągu.

Wielkie projekty to już prawie codzienność

Zamówienie zrealizowane w Jaworznie to nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie, którego podjęła się firma Uponor Infra. Wcześniej była zaangażowana m.in. przy budowie bloków energetycznych elektrowni Bełchatów oraz Kozienice (rurociągi wody surowej). Brała też udział w modernizacji układu wody chłodzącej oraz systemu obiegowego na potrzeby Zakładów Azotowych Puławy (Grupa Azoty) oraz w renowacji rurociągów wody przemysłowej i chłodzącej (Synthos S.A.). Przewidziane są kolejne duże kontrakty w sektorze przemysłowym, bowiem system PEHD ze względu na swoje zalety staje się coraz częstszym wyborem inwestorów, dla których niezawodność jest rzeczą kluczową.

 

System wody surowej do obsługi nowego bloku Elektrowni Jaworzno

Elektrownia Jaworzno rury PEHD

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2018
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura przemysłowa

Partnerzy

Partnerzy

Projektant: 
Uniserv S.A.

Inwestor: 
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Wykonawca: 
Uniserv S.A.

Podobne projekty

Transport wód nadosadowych, KGHM

Transport wód nadosadowych, KGHM

Pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z transportu odpadów poflotacyjnych zadecydowały o podjęciu decyzji o zastosowaniu systemów PEHD do transportu wód nadosadowych ze zbiornika odpadów poflotacyjnych.

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

As tall as an apartment building. A diameter of 22 metres. A volume of 3,500 cubic metres. FishGLOBE V5, a fish farming facility built and delivered to FishGLOBE AS in Stavanger in southwestern Norway, is the world’s largest PE plastic structure designed for marine conditions.
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.
Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
Sustainable  solution for  a pulp & paper mill

Sustainable solution for a pulp & paper mill

Weholite’s ability to withstand external wear, such as friction against the seabed, was an important criterion when the outfall pipe of Stora Enso’s pulp and paper mill in Nymölla, southern Sweden, had to be replaced.

 

 

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

 The district cooling system in Helsingborg involves the streamlining of current production. By means of seawater and using heat from the district heating network to power an absorption cooling unit, district cooling provides much better environmental values than electric cooling units. The district cooling station is an efficient source of cooling for buildings, industrial facilities and shopping centres.

 

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla Mill in southern Sweden produces pulp- and wood-free uncoated paper and is the second largest paper manufacturing company in Europe. Nymölla Mill belongs to the "Paper" division and has an annual capacity of 340,000 tonnes of pulp and 485,000 tonnes of paper. The mill started in 1962 and has 540 employees. The paper manufactured by Nymölla Mill is recyclable, renewable and biodegradable. Approximately 90% of Nymölla Bruk's paper brands have eco-label certification that certifies the products' reduced environmental impact during the product's life cycle. Paper products from Stora Enso are available all over the world.
 
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.