Referencja

Systemy drenażowe składowiska Żelazny Most, KGHM, Poland

Systemy drenażowe wokół składowiska Żelazny Most

Składowisko Żelazny Most zajmuje powierzchnię ponad 1400 ha, a jego obwód przekracza 14 km. To tu trafiają odpady poflotacyjne rud miedzi z kopalń i zakładów wzbogacania rud KGHM Polska Miedź S.A., jednej z największych polskich spółek, której działalność górniczo-hutnicza stanowi siłę napędową regionu. 

Fakty o projekcie:

Poland
Infrastruktura przemysłowa
Odwodnienia, Konstrukcje na zamówienie, Industrial pipes
Realizacja: 2021

Zaangażowanie Uponor

Rury WehoPipe DN 110-1200 ponad 32 km, Weholite DN 500-1200 około 5 km, WehoDuo około 25 km, ponadto studzienki Weho, sejsmiczne i inne
Konsultacje w fazie projektowania

Wysoka jakość i uniwersalność technologii PEHD

KGHM od lat jest ważnym producentem miedzi i srebra na świecie, a po zakupie w 2012 roku kanadyjskiej firmy górniczej posiadającej złoża surowców w Kanadzie, USA i Chile, KGHM stał się potentatem globalnym. W Polsce bazą surowcową dla firmy jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi, a obszary górnicze utworzone do jego eksploatacji zajmują powierzchnię prawie 470 km2. Firma dysponuje własną zintegrowaną strukturą produkcyjną, w skład której wchodzą trzy kopalnie (Lubin, Rudna, Polkowice), trzy huty miedzi i jednostki wspomagające.

Kluczowe ogniwo technologiczne KGHM

Żelazny Most to kluczowe ogniwo technologiczne w produkcji koncentratu miedziowego. Rudy miedzi zawierają jedynie kilka procent cennego metalu, co oznacza, że ponad 90 % wydobytej skały musi zostać usunięte w dalszej części procesu technologicznego. Odpady z flotacji, czyli procesu oddzielenia użytecznych minerałów od skały płonnej, mają postać płynnego szlamu, który jest następnie transportowany rurociągami na składowisko Żelazny Most. Tu następuje sedymentacja fazy stałej, a sklarowana woda jest kierowana z powrotem do zakładów wzbogacania rud. Skala tych procesów jest ogromna: szacuje się, że rocznie do zbiornika trafia od 20 do 26 milionów ton odpadów flotacyjnych. W 2012 r. objętość zdeponowanych tam odpadów wynosiła ponad 522 mln m3.

Eksploatacja i modernizacja tak złożonego obiektu technologicznego to ogromne wyzwanie, zwłaszcza że znajduje się on na terenie zamieszkałym, a przepisy dotyczące ochrony środowiska przed wpływem przemysłu wydobywczego są bardzo rygorystyczne. KGHM  przywiązuje najwyższą wagę do zapewnienia bezawaryjności oraz bezpieczeństwa składowiska,  inwestując znaczne kwoty w badania naukowe związane z jego rozbudową, systematyczny monitoring obiektu, a także zakup najnowocześniejszego sprzętu i technologii przeznaczonych  do jego eksploatacji.

Restrykcyjne procedury obowiązujące przy wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych nakładają duże wymagania na potencjalnych partnerów firmy. Od prawie 20 lat Uponor Infra spełnia najwyższe standardy jakości KGHM, dostarczając jej wysokiej jakości systemy rurociągowe PEHD do transportu wód technologicznych i szlamów. Uponor Infra oferuje także wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji - od przygotowania projektu, przez zgrzewanie i układanie rurociągu - czerpiąc z wieloletniego doświadczenia w realizacji wymagających projektów inżynieryjnych na całym świecie.

Nowoczesne rozwiązania Uponor Infra

Dr inż. Krzysztof Wrzosek, generalny projektant Żelaznego Mostu z ramienia Hydroprojektu Warszawa,  wspomina, że w l. 70-tych ubiegłego wieku, kiedy powstało składowisko, polietylen dopiero zaczynał być stosowany na szerszą skalę w przemyśle. Było więc rzeczą naturalną, że system linii przesyłowych pomiędzy hutami a składowiskiem  zaprojektowano i wykonano praktycznie w całości ze sprawdzonych,  tradycyjnych materiałów tj. ze stali i betonu. Dopóki układ działał sprawnie nie było potrzeby dokonywania zmian, dopiero z czasem, kiedy istniejące rurociągi zaczęły ulegać zużyciu, konieczna była ich stopniowa modernizacja.

Bezpośrednim partnerem Uponor Infra ze strony KGHM i inwestorem większości projektów jest Zakład Hydrotechniczny, jednostka pomocnicza odpowiedzialna za gospodarkę wodno-szlamową zakładów wzbogacania rud i eksploatację składowiska Żelazny Most.  W 1997 roku Uponor Infra dostarczyło na teren składowiska pierwsze systemy drenażowe wykonane w technologii Weho (WehoDuo, WehoPipe i Weholite). Rurociągi i studnie drenażowe, znajdujące się w strefie zapory i na jej przedpolu, pełnią ważną rolę, ponieważ wraz z rowami opaskowymi przechwytują ok. 80%  infiltrującej wody, przyczyniając się do  ochrony czystości wód w otoczeniu obiektu.  Rury Weho doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach składowiska. Chodzi m.in. o ogromne obciążenia jakim podlegają rurociągi z uwagi na okresową nadbudowę wałów, ale także trudne warunki instalacji. Odporne na obciążenia dynamiczne, łatwe i szybkie w montażu, o jednorodnych, nierozerwalnych połączeniach wykonywanych metodą zgrzewania doczołowego rury Weho dają gwarancję bezawaryjności i długowieczności systemu. 

Utrzymując najwyższe standardy

KGHM Polska Miedź S.A. to przedsiębiorstwo działające na ogromną skalę, oczekujące najlepszych rozwiązań, innowacyjności i szybkości działania. Dotychczasowe wspólne projekty Uponor Infra i Zakładu Hydrotechnicznego potwierdziły wysoką jakość i uniwersalność technologii PEHD, a także solidność Uponor Infra jako partnera w realizacji trudnych inwestycji inżynieryjnych.  Warto dodać, że pod koniec 2012 roku Uponor Infra wygrało przetarg na 3-letnie dostawy systemów rurociągowych dla KGHM,  fantastycznie podsumowując długoletni okres współpracy obu firm.

Systemy drenażowe wokół składowiska Żelazny Most

KGHM ZelaznyMost 1

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2021
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura przemysłowa

Partnerzy

Partnerzy
Inwestor:
KGHM Polska Miedź S.A.

Podobne projekty

Transport wód nadosadowych, KGHM

Transport wód nadosadowych, KGHM

Pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z transportu odpadów poflotacyjnych zadecydowały o podjęciu decyzji o zastosowaniu systemów PEHD do transportu wód nadosadowych ze zbiornika odpadów poflotacyjnych.

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

As tall as an apartment building. A diameter of 22 metres. A volume of 3,500 cubic metres. FishGLOBE V5, a fish farming facility built and delivered to FishGLOBE AS in Stavanger in southwestern Norway, is the world’s largest PE plastic structure designed for marine conditions.
Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
Sustainable  solution for  a pulp & paper mill

Sustainable solution for a pulp & paper mill

Weholite’s ability to withstand external wear, such as friction against the seabed, was an important criterion when the outfall pipe of Stora Enso’s pulp and paper mill in Nymölla, southern Sweden, had to be replaced.

 

 

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

 The district cooling system in Helsingborg involves the streamlining of current production. By means of seawater and using heat from the district heating network to power an absorption cooling unit, district cooling provides much better environmental values than electric cooling units. The district cooling station is an efficient source of cooling for buildings, industrial facilities and shopping centres.

 

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla Mill in southern Sweden produces pulp- and wood-free uncoated paper and is the second largest paper manufacturing company in Europe. Nymölla Mill belongs to the "Paper" division and has an annual capacity of 340,000 tonnes of pulp and 485,000 tonnes of paper. The mill started in 1962 and has 540 employees. The paper manufactured by Nymölla Mill is recyclable, renewable and biodegradable. Approximately 90% of Nymölla Bruk's paper brands have eco-label certification that certifies the products' reduced environmental impact during the product's life cycle. Paper products from Stora Enso are available all over the world.
 
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.