Referencja

Transport wód nadosadowych, KGHM, Poland

Transport wód nadosadowych – rurociągi technologiczne dla KGHM

KGHM Polska Miedź SA – jest liczącym się na świecie producentem miedzi i srebra. Bazą surowcową dla KGHM Polska Miedź S.A. jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi. Do jego eksploatacji zostały utworzone obszary górnicze o powierzchni ok. 470 km2.

Fakty o projekcie:

Poland
Infrastruktura przemysłowa
Rozwiązania dla przemysłu, Konstrukcje na zamówienie, Industrial pipes
Realizacja: 2021

Zaangażowanie Uponor

Rury i kształtki WehoPipe DN1500 PN8 – 2310 m , DN1200 PN10 – 1200 m, DN900 PN10 - 7200 m,
rury WehoPipe RC DN650-750 PN8 - 2800 m
Wykonanie połączeń rur metodą zgrzewania doczołowego przez Grupę Serwisową Uponor Infra

Rurociąg pływający dla Żelaznego Mostu

KGHM dysponuje własną zintegrowaną strukturą produkcyjną, w skład której wchodzą trzy kopalnie (ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, ZG „Polkowice-Sieroszowice”), trzy huty miedzi („Głogów", „Legnica”, „Cedynia”), oraz oddziały wspomagające działalność podstawową (Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny). Zakład Hydrotechniczny odpowiedzialny jest za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. Podstawowe zadania Zakładu związane są z gospodarką wodno-szlamową trzech Zakładów Wzbogacania Rud, które prowadzą wzbogacanie urobku górniczego rud miedzi metodą flotacji. Odpady z flotacji są szlamem w stanie płynnym, który jest transportowany rurociągami na składowisko Żelazny Most. W składowisku następuje sedymentacja fazy stałej, a woda sklarowana jest ujmowana i ponownie kierowana do ZWR-ów.

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z transportu odpadów poflotacyjnych zadecydowały o podjęciu decyzji o zastosowaniu systemów PEHD również do transportu wód nadosadowych ze zbiornika odpadów poflotacyjnych. Decydującą zaletą systemów PEHD jest niezawodność i zdolność przenoszenia obciążeń wzdłużnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku rurociągów instalowanych w rejonie Żelaznego Mostu. Pierwszą tego typu instalacją była budowa rurociągu DN1500 PN10 długości 2310m, która pomimo trudnych warunków i instalacji w okresie zimowym została zrealizowana w okresie 4 miesięcy.

Kolejną inwestycją była prototypowa instalacja związana z modernizacją ujęcia wód nadosadowych zlokalizowanego w czaszy zbiornika odpadów poflotacyjnych. Wieżowe ujęcie wody wyposażone jest w ujęcie lewarowe, które czerpie wodę bezpośrednio z akwenu. Ze względu na usytuowanie ujęcia w bliskim sąsiedztwie zrzutów i obwałowań ograniczających akwen, zaistniała potrzeba znalezienia rozwiązania, które umożliwi ujmowanie wód odpowiedniej czystości. Dla zapewnienia większej czystości wody pobieranej z osadnika przez ujęcie „E” zdecydowano się na przedłużenie odcinka ssącego rurociągiem PEHD DN1200 długości 600m w celu pobierania wody z obszaru o większej głębokości i odległości od namywów. Wlot jest podwieszony do pływaka z możliwością regulacji położenia krawędzi przelewowej poniżej zwierciadła wody w osadniku. Rurociąg pływający stabilizowany jest na powierzchni akwenu za pomocą kotwic. Całość prac związanych z połączeniem rurociągu została zrealizowana w ciągu 14 dni, zaś sam proces zatopienia rurociągu - w 48 godzin. Powyższe rozwiązanie było prototypowe, ale ponieważ całkowicie spełniło oczekiwania Inwestora planowana jest podobna instalacja na kolejnych ujęciach.

 

Transport wód nadosadowych – rurociągi technologiczne dla KGHM

KGHM nadosadowy 2013 1

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2021
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura przemysłowa

Partnerzy

Partnerzy

Inwestor:
KGHM Polska Miedź SA

Wykonawca:
"Tolos" Piotr Walczak sp. k.

Podobne projekty

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

FishGLOBE ferma rybna w Norwegii

As tall as an apartment building. A diameter of 22 metres. A volume of 3,500 cubic metres. FishGLOBE V5, a fish farming facility built and delivered to FishGLOBE AS in Stavanger in southwestern Norway, is the world’s largest PE plastic structure designed for marine conditions.
Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
Sustainable  solution for  a pulp & paper mill

Sustainable solution for a pulp & paper mill

Weholite’s ability to withstand external wear, such as friction against the seabed, was an important criterion when the outfall pipe of Stora Enso’s pulp and paper mill in Nymölla, southern Sweden, had to be replaced.

 

 

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla Mill in southern Sweden produces pulp- and wood-free uncoated paper and is the second largest paper manufacturing company in Europe. Nymölla Mill belongs to the "Paper" division and has an annual capacity of 340,000 tonnes of pulp and 485,000 tonnes of paper. The mill started in 1962 and has 540 employees. The paper manufactured by Nymölla Mill is recyclable, renewable and biodegradable. Approximately 90% of Nymölla Bruk's paper brands have eco-label certification that certifies the products' reduced environmental impact during the product's life cycle. Paper products from Stora Enso are available all over the world.
 
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.
Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

 The district cooling system in Helsingborg involves the streamlining of current production. By means of seawater and using heat from the district heating network to power an absorption cooling unit, district cooling provides much better environmental values than electric cooling units. The district cooling station is an efficient source of cooling for buildings, industrial facilities and shopping centres.

 

Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.