Produkty

Wodociągi i kanalizacja ciśnieniowa

Rury PE są optymalnym rozwiązaniem dla ciśnieniowego przesyłu wody i ścieków

WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE), przeznaczony do budowy nowych i renowacji starych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz do instalacji technologicznych i przemysłowych. Rury z polietylenu stosowane są od ponad 60 lat, a nasz koncern był jednym z pierwszych na świecie, który rozpoczął ich produkcję. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rury PE są optymalnym rozwiązaniem dla ciśnieniowego przesyłu wody i ścieków, a ich trwałość szacowana jest na około 100 lat. 

Rury PE są odporne na większość związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się. Ponadto są elastyczne i wykorzystując ich naturalny promień gięcia można je układać zgodnie z kierunkiem trasy, rezygnując z montowania drogich kształtek. Ich niska waga pozwala obniżyć koszty transportu i montażu. Polietylenowe rury WehoPipe dobrze dostosowują się do dynamicznego otoczenia i mogą być stosowane na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Wyjątkowa odporność na ścieranie potwierdzona testem metodą Darmstadt sprawia, że są idealne do hydrotransportu piasku, solanek czy szlamów kopalnianych. Uponor Infra stosuje do produkcji rur surowce najwyższej jakości, zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami obowiązującymi w Polsce.
Rury PE WehoPipe Uponor Infra

Zalety WehoPipe i WehoPipe RC/RC+

  • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
  • Długi okres niezawodnego użytkowania
  • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
  • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Odporność na korozję i zarastanie
  • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu
  • W przypadku rur RC możliwość układania bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaszczystej (podwyższona odporność na propagację pęknięć oraz naciski punktowe)

Technologia PEHD na ratunek warszawskiej "Czajce"

Technologia PEHD pozwoliła na szybką i sprawną budowę rurociągu tymczasowego na moście pontonowym. Potrzeba zbudowania tego nietypowego bypassu pojawiła się w następstwie awarii kolektora GRP będącego częścią układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni "Czajka". Dzięki właściwościom rur polietylenowych, takim jak lekkość, elastyczność czy łatwość montażu, rurociąg uruchomiono w niecałe 2 tygodnie po rozpoczęciu dostaw i zatrzymano zrzut ścieków do Wisły.

Więcej informacji na temat rur PE

0

Atesty higieniczne i aprobaty

0
Rurociąg awaryjny Czajka Uponor Infra

Rurociąg ciśnieniowy do oczyszczalni "Czajka" na moście pontonowym ❯


Uponor Infra dostarczyła na plac budowy dwa 1100-metrowe odcinki rur PE o średnicy 1000 mm. Część rurociągu (łącznie około 250 m) ułożono na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym.
Kanalizacja ciśnieniowa Uponor Infra

Budowa kolektorów ciśnieniowych dla oczyszczalni ścieków "Południe" ❯


19 kilometrów rur PE o średnicach 1000 i 1400mm połączyło południową Warszawę z oczyszczalnią ścieków “Południe” i z Wisłą. Część tej skomplikowanej inwestycji była prowadzona metodą wykopu otwartego, a całość trasy pod ul. Czerniakowską i ul. Augustówka - metodą mikrotunelingu.
Renowacja wodociągu rurami PE

Renowacja wodociągu rurami PE metodą ciasnopasowaną w Łodzi ❯


Na plac budowy dostarczono w trybie awaryjnym rury WehoPipe PE100 o średnicy 800 mm (po wycofaniu rur innego producenta). Wciąganie trzech 200-metrowych odcinków odbyło się bezproblemowo.
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.