Produkty

Zbiorniki

Uniwersalne zbiorniki polietylenowe na wodę, ścieki i inne płyny

Polietylenowe zbiorniki systemu Weholite wyróżniają się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta Uponor Infra obejmuje bowiem zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 1000mm do 3000mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego.  Zbiorniki systemu Weholite przeznaczone są do przechwowywania, magazynowania lub retencji:
 
 • wód opadowych
 • ścieków sanitarnych i komunalnych
 • wody pitnej, technologicznej, przeciwpożarowej, itp.
 • substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego
 • agresywnych ścieków przemysłowych
 • substancji ciekłych wykorzystywanych w biogazowniach
 • innych substancji płynnych zawierających związki chemiczne, w zakresie których PEHD zachowuje dobrą odporność chemiczną.
zbiornik PE Uponor Infra

Zalety zbiorników

 • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
 • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Możliwość stosowania w pasie drogowym i pod parkingami
 • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
 • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
 • Niewielki ciężar - łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych.

Wyjątkowa elastyczność Weholite

Elastyczność to cecha, która wyróżnia rury PE spośród innych tradycyjnych materiałów. Dzięki niej doskonale współpracują z gruntem, tak jaby stanowiły jego naturalny element. Rura Weholite jest elastyczna i nie pęka pod wpływem naporu gruntu, nawet przy 30% ugięciu.

Wymiary i pojemności zbiorników

Zbiorniki o nieograniczonych możliwościach zastosowań

Zbiorniki ppoż.

Zbiorniki wody przeciwpożarowej dla urządzeń i instalacji gaśniczych.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych.

Zbiorniki na ścieki

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ścieków sanitarnych i komunalnych.

Zbiorniki na wodę pitną

Zbiorniki z atestem PZH do magazynowania wody pitnej.

Więcej informacji na temat zbiorników

Systemy retencyjne Uponor Infra

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3 MB
zbiorniki retencyjne Uponor

Zbiorniki retencyjne dla drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól ❯


W ramach projektu „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi i trzeci odcinek” firma Uponor Infra dostarczyła zbiorniki retencyjne, a także rury i studzienki.
zbiorniki na wodę Uponor

Zbiorniki na wodę pitną dla Ośrodka Wypoczynkowego Arłamów ❯


Ze względu na lokalizację na terenie leśnym inwestycja nie była podłączona do sieci wodociągowej więc nowy kompleks miał być zasilany wodą ze studni głębinowych. Zbiorniki zostały zainstalowane w bryle budynku 13 m pod powierzchnią terenu, nad ławami fundamentowymi.
zbiorniki ppoż. Uponor

Zbiorniki ppoż. dla Galerii Handlowej „Neptun” ❯


Uponor Infra dostarczyła na tą inwestycję 4 zbiorniki ppoż. dn3000mm SN2 i łącznej pojemności 460m³. Zbiorniki służą jako zapas wody dla systemu tryskaczowego w galerii i są napełniane z sieci miejskiej.
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Zastosowanie wielkośrednicowych rur Weholite pozwala na tymczasowe retencjonowanie wód deszczowych.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Separatory

Zbiorniki po odpowiednim wyposażeniu mogą służyć jako separatory.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.