Zbiorniki

Retencyjny kanał ściekowy

Kanał retencyjny zapewnia efektywne zagospodarownie wód deszczowych

Retencyjny kanał ściekowy to innowacyjny system opracowany przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z inżynierami Uponor Infra. Retencyjny kanał ściekowy służy do magazynowania i odprowadzania wód deszczowych, a jego zaletą jest możliwość efektywnego wykorzystania całej przestrzeni retencyjnej kanału. Obserwacje przepływu ścieków dowodzą, że nawet podczas ekstremalnych opadów kanały ściekowe nie są całkowicie wypełnione i że istnieje pewien zapas przepustowości hydraulicznej, który można wykorzystać do retencjonowania wód deszczowych i roztopowych. Retencjonowanie odbywa się zwykle w kanałach, które tworzą rury o standardowych średnicach, o odpowiednio wyliczonej kubaturze wewnętrznej przeznaczonej do okresowego magazynowania wód deszczowych. Kanały posiadają dodatkowo przegrody piętrzące, które zwiększają efektywność retencyjną.
Zbiornik Uponor

Zalety kanału retencyjnego

  • Wykorzystanie wolnej przestrzeni kanałów do retencjonowania wód deszczowych i roztopowych
  • Ograniczenie kosztów budowy obiektów retencyjnych
  • Bezobsługowe i automatyczne działanie
  • Wykorzystanie dostępnych typoszeregów rur jako komór retencyjnego kanału ściekowego
  • Możliwość rozbudowy systemu o kolejne elementy w następnych inwestycjach
  • Wykonanie w technologii PEHD zapewnia: lekkość (łatwy i szybki montaż), wytrzymałość, elastyczność, odporność na uderzenia, odporność na ścieranie, korozję i czynniki chemiczne
  • Łączenie elementów kanału metodą spawania ekstruzyjnego gwarantuje nierozłączność połączeń i 100% szczelność

Kanał retencyjny - nowatorskie rozwiązanie

Retencyjny kanał ściekowy w programie TVP

Program TVP Rzeszów "Innowacyjne Podkarpackie" prezentuje retencyjny kanał ściekowy z rur Weholite. Pierwsze wdrożenie tego projektu miało miejsce na przełomie 2014 i 2015 r. na terenie dzielnicy "Krakowska Południe" w Rzeszowie.

Więcej informacji na temat kanału retencyjnego

0
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Zastosowanie wielkośrednicowych rur Weholite pozwala na tymczasowe retencjonowanie wód deszczowych.

Zbiorniki retencyjne

Możliwość efektywnego magazynowania wód deszczowych.

Separatory

Zbiorniki po odpowiednim wyposażeniu mogą służyć jako separatory.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.