Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Liigume jätkusuutlikuma tuleviku suunas

Oleme pikaajaliselt pühendunud jätkusuutlikkusele ja meie visioon on olla säästvate veelahenduste liider. Püüame jätkata hoonete ja infrastruktuuri säästvate veelahenduste teerajaja rolli ning viia ehitustööstus eeskujuga nulli poole. Meie toote- ja teenusteportfellid on loodud selleks, et vastata järgmiste aastakümnete muutustele ja väljakutsetele.

Kasutame ESG raamistikku (Environmental, Social, Governance), et minimeerida oma keskkonnajalajälge ja maksimeerida positiivset mõju meie töötajatele, klientidele ning ühiskonnale ja kogukondadele, kus me tegutseme.
 

Meie peamised eesmärgid aastaks 2027 (Hetkeseis) 

75%

100%

100%

50%

CO2* heitkoguste vähendamine võrreldes 2019. aastaga (ulatus 1 ja 2) Kasutatavast elektrist on roheline Jäätmetest on taaskasutatud Tooteportfellist on asendatud jätkusuutlike alternatiividega

(83%)

(98%)

(83%)

(Esimesed tooted saadaval)


*Süsinikdioksiidi ekvivalent CO2e on mõõdik erinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste võrdlemiseks nende globaalse soojenemise potentsiaali alusel.

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Jälgime põhjalikult ja kärbime oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kogu enda väärtusahela sees. Oleme määratlenud selge tee ja seadnud ambitsioonikad eesmärgid, et olla eeskujuks ja jõuda 2040. aastaks heitmevaba tegevuseni.

Hoolitseme enda töötajate eest

Seame kõiges, mis me teeme, esikohale inimesed. Meie töötajad on meie kõige suurem tugevus ja igaühe individuaalse arengu eest seismine on meie privileeg. 

Positiivne sotsiaalne mõju

Tahame anda ühiskonnale ja kogukondadele, kus tegutseme, tagasi erinevate globaalsete ja kohalike algatuste ja projektide kaudu.

Tagame eetilised äritavad

Tagame Uponoris eetilise ärikultuuri läbipaistvuse ning propageerime õiglasi ja koostööpõhiseid suhteid.