Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

VÅR PÅVIRKNING PÅ BYGNINGEN DIN

Bærekraftige løsninger

Våre produkter hjelper deg å skape bærekraftige bygninger.

Vi gir kundene våre integrerte løsninger som har det beste miljøavtrykket

Vi streber etter å designe løsninger med transparent karbonavtrykk og lav driftspåvirkning på miljøet for å støtte kundene våre i en bærekraftsomstilling. For oss er en bærekraftig løsning også lik lang levetid, upåklagelig holdbarhet og høyeste produktkvalitet, som alle bidrar til å hjelpe kundene våre med å nå sine egne miljømål. Videre har alle våre forsknings- og utviklingsprosjekter innebygde bærekraftsmål.

 

Løsninger som baner veien for netto på null

Miljøvaredeklarasjoner (EPDs)

Bærekraft går hånd i hånd med åpenhet, og vi ønsker å gi våre kunder full åpenhet om produktenes påvirkning på miljøet.
 
  • EPD-er er basert på vurdering av beregninger om produktets livssyklus
  • EPD-er hjelper oss å optimalisere produksjonen og forsyningskjeden for å nå våre miljømål
  • Med EPD-er kan du evaluere og optimalisere CO2-avtrykket av bygninger ved å velge de mest bærekraftige løsningene
  • Vi har som mål å dekke 90 % av produktporteføljen vår med produktspesifikke EPD-er innen 2027, og hele produktporteføljen senest innen 2030
Omnitower frankfurt reference

Setter kundene våre i stand til suksess med bærekraft

Bygninger har en grunnleggende direkte og indirekte innvirkning på miljøet – og på vår helse og velvære – fra bygging til bruk og til riving. Bygningsløsningene våre har fått anerkjennelse for å hjelpe kundene våre til å nå de høyeste nivåene av Green Building Rating Systems, som f.eks. LEED, som identifiserer sunn bygningsdesign og grønne løsninger for konstruksjon, drift og vedlikehold.

Referansehøydepunkter med bærekraftige Uponor løsninger som viser vei

Slik leder vi veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp gjennom verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er engasjert til FNs utviklingsmål og har identifisert fire for en meningsfull påvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper kundene våre å nå sine miljømål.