Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Referanse

Resultat 9
Trondheim Torv Meltaway

Trondheim Torv Meltaway

Gå på snø- og isfrie gater, oppvarmet av Uponor Snøsmeltesystem.
I bakken ligger det 55 000 mtr rør, lagt av K. Lund AS, som sørger for at du får en trygg og et bart område å gå på.
 
Storgata nord - Tromsø

Storgata nord - Tromsø

Utbedring av Storgata nord fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata i tilsvarende uttrykk som tidligere utbedringen av Storgata sør. Strekningen som skal utbedres er 350 meter, hvor det skal legges varmesløyfer i området ved Torgsenteret.

Stavanger Konserthus

Stavanger Konserthus

I hjertet av oljebyen Stavanger, helt nede ved sjøen i Sandvigå, ble det i september 2012 åpnet et fantastisk kulturbygg, nemlig Stavanger Konserthus!

Nye Deichmanske bibliotek – Bjørvika, Oslo

Nye Deichmanske bibliotek – Bjørvika, Oslo

Deichman er utstyrt med termiske dekker – et prinsipp for magasinering av energien i betongdekket. Det er primært et kjøleanlegg, men brukes også som varmeanlegg. I kjølemodus brukes det ikke energi når varmen trekkes inn i betongen, kun når den overføres fra betongen og inn i vannrørene som er innstøpt i dekket. Behovet for installert effekt blir mindre, og driftsutgiftene reduseres betydelig i forhold til luftbasert kjøling. TABS-anlegget er innstøpt i Prefab-elementene som er en BubbleDeck konstruksjon med spenn opp til 10,5 meter.

ALLE ILLUSTRASJONER TILHØRER LUND HAGEM ARKITEKTER
Agder fengsel in Norway

Agder fengsel in Norway

Statsbygg har fått i oppdrag av Justisdepartementet å bygge nytt fengsel i Agder, med avdelinger i Mandal og på Froland. Uponor fikk i oppdrag med å levere gulvvarme til begge fengslene, ca 100 000 meter med rør. Det er lagt gulvvarme i alle  rom på begge prosjektene. Uponor har også levert tappevann; Mandal fengsel med nye PPM fordelere, Froland fengsel messingfordelere. Uponor har også levert noe Ecoflex rør til prosjektene.