Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Referanser

Uponor Vault renser overvannet,
Norrköping,
Sweden

Pilotprosjekt for å rense overvann før det når Østersjøen

Nodra har installert en skreddersydd Uponor Vault som en del av et pågående klimaprosjekt i Norrköping. Med dimensjon på 3500 x 8000 mm, max. flow på 1600 l/s og optimert renseflow på 160 l/s, er dette den største Uponor Vault som er blitt installert i Sverige til nå.
Nodra har installert en skreddersydd Uponor Vault som en del av et pågående klimaprosjekt (Smedby Klimatanpassning) i Smedby-området i Norrköping. Et av fokusområdene her er å behandle overvannet før det når Østersjøen. Det skreddersydde Vault-anlegget fra Uponor Infra skal fange forurensningene som føres med overvannet og sikre at vannet renses før det når Ljurastrømmen og til slutt havet.

Med dimensjon på 3500 x 8000 mm, max. flow på 1600 l/s og optimert renseflow på 160 l/s, er dette den største Uponor Vault som er blitt installert i Sverige til nå. Dimensjon på inn- og utløp er 1000 mm.

Nodra har i tillegg installert tre Uponor Vault i dimensjon 3000 x 6000 mm i Norrköpings nye boligområde, Inre hamnen. Disse skal rense overvannet før det renner ut i Motala ström.

Location
Norrköping, Sweden
Ferdigstilt
2021
Bygningstype
Kommunalt område
Product systems
Spesial løsninger

Skreddersydde produkter på stedet

“En kommune så nær sjøen har generelt sett høyere krav på seg om å redusere mengden forurensninger som slippes ut i våre vann. I dette tilfellet snakker vi om Østersjøen. Kravene blir strengere jo lenger ut på kysten man kommer. Lenger inn i landet rekker forurensninger i bekker og elver å bli naturlig filtrert gjennom for eksempel grøfter, grus og sand,” sier Tommy Sandberg, vedlikeholdsingeniør i det lokale vannverket Nodra AB.
 

Tre-stegs prosess

Vault renser overvannet for forurensninger i tre steg:
  • Det første rensesteget består av en grov rist der man fanger opp grovere partikler, som løv, grener osv.
  • Etter grovristen finnes det en sedimentlomme som samler opp sediment fra overvannet.
  • Det siste steget består av filterrør – i dette tilfellet 12 stk – med Filtralite P. Antallet styres av hvilken max. flow anlegget skal ha. Vannet presses gjennom filtrene før det til slutt renner ut av anlegget og inn i vannforekomsten som skal motta overvannet.
Målet er at vannet skal være så rent at det ikke overskrider den aktuelle miljøkvalitetsstandarden.
 
“Den verste typen overvann er den såkalte 'first flush'. Det vil si det øverste laget på asfalten som følger med kraftig regn. I dette finnes blant annet tungmetaller og salter, som renner direkte ned i våre overvannskummer og deretter ut i elver og bekker. Vi ønsker at denne 'first flush' skal sette seg fast i filtrene," forklarer Helena Aspdahl, prosjektleder i Nodra AB.

"Dette er et pilotprosjekt for å undersøke renseeffekten til Vault ved å ta ut prøver av overvannet før og etter behandlingen. Når vi vet mer, kan vi bestemme om vi trenger å bytte til en annen type filter eller gjøre andre justeringer. Vi må også finne ut hvordan vi best kan vedlikeholde anlegget," sier Aspdahl.
Lignende prosjekt