Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Referanser

Weholite alkaliseringstank i vannforsyningsanlegg,
Kuhmo,
Finland

Weholite alkaliseringstank med pumpestasjon

Et Weholite alkaliseringsanlegg ble installert ved en ny fasilitet for grunnvannsuttak i Kuhmo, Finland. Systemet er ferdig produsert i fabrikk, klart for installasjon.
Weholite-tankene fra Uponor Infra er enkle å håndtere, og kan dimensjoneres og utstyres for ulike formål. Weholite brukes for å produsere produkter for blant annet drikkevann, brannvann, overvann, kjemikalietanker, alkaliseringsanlegg, fordrøyningsanlegg og utskillere. I Weholite alkaliseringstanker benyttes kalkstein, hvilket garanterer et jevnt og trygt resultat.

Location
Kuhmo, Finland
Ferdigstilt
2014
Bygningstype
Kommunalt område
Product systems
Spesial løsninger
Prosjektype
Ny bygning

Weholite-rør er holdbare, fleksible og lette. De produseres av PE eller PP. Takket være materialets struktur, så kan Weholite-tanker bygges med en diameter på over tre meter. Weholite kan brukes til å produsere komplette rør- og tanksystemer, og skreddersydde løsninger til ulike bruksområder.

"Når det kommer til bruk i tanker, er Weholite holdbart, vanntett, lett og hygienisk," understreker Anders Andtbacka, produktsjef i Uponor Infra. Med Weholite produseres produkter for blant annet drikkevann, kjemikalier, overvann og alkalisering. Tankene skreddersys alltid for å imøtekomme kundens behov.

Weholite-tanker leveres ofte for industrielt bruk. Med en plasttank et det ingen risiko for korrosjon, da den tåler så godt som alle kjemikalier. Ingen deler av tanken vil løse seg opp og skade verken tankens innhold eller miljøet.

Andtbacka forteller at andre fordeler med Weholite er rask og enkel installasjon og igangkjøring. Weholite er lett å håndtere, hvilket gjør prosessen raskere.

"Systemet er bygget i fabrikken, klart for installsjon. Dette reduserer mengden arbeid og tid brukt på installasjonsstedet".
 

Rent vann under alle forhold

En ny fasilitet for grunnvannsuttak bygges i Kuhmo, som ligger øst i Finland, nær den russiske grensen. Her vil det installeres et Weholite alkaliseringsanlegg, inkludert en pumpestasjon. I Kuhmo regnes dette prosjektet som en viktig investering for fremtiden.

Prosjektet omfatter også bygging av en rørledning for drikkevann og en kloakkledning for overføring til sentrum av Kuhmo, rundt ti kilometer fra den nye vanninntaksfasiliteten. Ifølge prosjektingeniør Timo Piirainen fra Kuhmos vanntjenester, så er prosjektet først og fremst en investering for fremtiden. Objektivet var å sikre at befolkningen i Kuhmo kunne forsynes med høykvalitets drikkevann under alle omstendigheter.

"Under styrtregnet i august 2012, så lekket overflatevann inn i vår hovedvannforsyning. Dette førte til forringelse av vannkvaliteten, og vi måtte gjøre eksepsjonelle tiltak for å fortsette vannforsyningen vår. Lignende risikoer, og andre risikoer knyttet til vannforsyning, står vi overfor også når det kommer til våre to anlegg nær sentrum."

Det nye vannforsyningsanlegget befinner seg i et ubebygd og uforstyrret område, der det ikke er slike risikoer.

Det er estimert at den nye fasiliteten vil kunne levere 500 kubikkmeter vann per dag. Dette utgjør nesten halvparten av vannforsyningen som trengs i den sentrale delen av Kuhmo.

"En annet viktig faktor er at det nye vannforsyningsanlegget gir oss alkalisert vann, klart til bruk. Vannet kan distribueres direkte."
 

Sikker og rask installasjon

I Kuhmo var et Weholite alkaliseringsanlegg og pumpestasjon den foretrukne løsningen.

"En betongtank støpt på stedet ville vært et mer arbeidsintensivt og tidskrevende alternativ. På grunn av betongkonstruksjon måtte dessuten utgravingene ha stått åpne lenger. Dette ville ha økt risikoen knyttet til grunnvannskvaliteten under konstruksjonen på stedet. Vi var nær ved å nå grunnvannsnivå på byggeplassen. Et alkaliseringsanlegg på 30 kubikkmeter og en pumpestasjon på 100 kubikkmeter ble raskt installert. Tankene var på plass innen et par dager."

"Tankene brukes allerede mye. Resultatene for alkalisering og brukeropplevelser har vært gode," sier Piirainen.

"Vannkvalitet er vår øverste prioritet. Vi vil ikke ta noen sjanser når det kommer til vannkvalitet. Det er noe vi alltid tar med i vurderingen når vi velger partnere," understreker han.

Weholite alkaliseringsanlegg i Kuhmo, Finland

Weholite alkaliseringsanlegg i Kuhmo, Finland.
Lignende prosjekt