Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
Referencje

Budowa alternatywnego układu przesyłowego ścieków,
Warszawa,
Poland

Altenatywny kolektor ściekowy dla Warszawy

W Warszawie powstał zapasowy kolektor kanalizacyjny, który obsługuje 7 z 18 dzielnic miasta.
W Warszawie powstał zapasowy kolektor kanalizacyjny, który obsługuje 7 z 18 dzielnic miasta. Nowy rurociąg biegnie pod Wisłą i jest połączony z pompowniami na przeciwległych brzegach rekordowym rurociągiem ciśnieniowym DN1770 PEHD dostarczonym przez firmę Uponor Infra.
        
W latach 2019 i 2020 kolektor ściekowy ze zlewnią obejmującą większość lewobrzeżnej Warszawy miał dwie kolejne awarie, za każdym razem skutkujące masowym, kontrolowanym zrzutem nieoczyszczonych ścieków do Wisły i walką o pilne rozwiązanie problemu. Uponor został zaproszony do współpracy i w ciągu 8 dni dostarczył i zainstalował tymczasowy rurociąg PE-HD na moście pontonowym na Wiśle, na który dostarczył 2200 metrów rur DN1000. Co ciekawe, tę samą operację powtórzono rok później na tym samym zestawie rur, po przejściu badań laboratoryjnych, które potwierdziły ich pełną przydatność do użytku.
      
Po drugiej awarii pierwotnego kolektora podjęto decyzję o budowie rurociągu zapasowego. Bliźniacze kolektory ułożono pod korytem Wisły metodą Direct Pipe. Pierwszy etap projektu zakończył się w lipcu 2021 r., kiedy uruchomiono drugi z dwóch rurociągów. Obecnie realizowany jest kolejny etap, który obejmuje budowę kanalizacji pomocniczej oraz infrastruktury, która połączy bliźniaczy rurociąg z przepompowniami Świderska i Farysa, zlokalizowanymi odpowiednio na prawym i lewym brzegu Wisły.
 

Location
Warszawa, Poland
Realizacja
2022
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska
Product systems
Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna

Budowa kanalizacji a wysokie wymagania zamawiającego

Inwestor projektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie wytyczył ścisłe specyfikacje dla infrastruktury kanalizacyjnej. Jednym z nich była minimalna trwałość wynosząca 25 lat, znacznie przewyższająca 100-letnią oczekiwaną żywotność rur PEHD Uponor Infra. Kolejnym wymogiem była wysoka odporność na uszkodzenia przez transportowane media ścierne.

Technologia PEHD – skąd ta 100 letnia trwałość?

Rurociągi PEHD są szeroko stosowane do transportu hydraulicznego piasku i szlamów kopalnianych, dlatego doskonale nadają się do transportu wód opadowych, które zwykle niosą piasek, gruz i inne elementy ścierne. W rzeczywistości lista zalet technologii PE-HD jest znacznie dłuższa i obejmuje: niski współczynnik chropowatości k=0,01, odporność na korozję i chemikalia, lekkość i łatwość w eksploatacji. Dzięki swojej elastyczności rury PE-HD można łatwiej dopasować do wyznaczonej trasy, okazjonalnie eliminując zbędne kształtki. Montaż za pomocą zgrzewania doczołowego gwarantuje 100% szczelność połączeń oraz pozwala na przenoszenie sił osiowych, co sprawia, że WehoPipe nadaje się do wymagających zastosowań m.in. pod infrastrukturą transportową, na terenach dotkniętych szkodami górniczymi lub w strefach sejsmicznych. Ostatecznie na dostawę rur PEHD wybrano firmę Uponor Infra.
 
Europejski rekord rury ciśnieniowej - DN1770
         
Generalny wykonawca, firma Budimex, zleciła firmie Uponor Infra dostawę prawie 1000 metrów rur ciśnieniowych WehoPipe DN1770. Wyprodukowane specjalnie na potrzeby projektu w fabryce Uponor w Kleszczowie rury ustanowiły nowy europejski rekord największej średnicy rury ciśnieniowej PE. „Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy zaangażować się w tak ważny dla codziennego funkcjonowania stolicy projekt” – mówi Edyta Zalewska, Dyrektor Sprzedaży w Uponor Infra Poland. „Tym bardziej, że to rekordowa instalacja rurociągu ciśnieniowego PEHD”.
     
W sumie firma Uponor dostarczyła 232 metry rur WehoPipe DN1770 PE100 SDR17 i 755 metrów DN1400 PE100 SDR17, przetransportowanych na plac budowy w 15-metrowych odcinkach. Firma Uponor dostarczyła również na potrzeby projektu kilkadziesiąt łuków segmentowych, stalowych pierścieni oporowych i króćców. Oprócz dostarczenia elementów rurociągu, ekipy serwisowe Uponor wykonały zgrzewanie doczołowe przy użyciu zgrzewarek DN1600 i DN2000. Warto wspomnieć, że ta ostatnia jest obecnie jedyną tego typu maszyną w Polsce. Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu z projektami wodno-kanalizacyjnymi na całym świecie, firma Uponor zapewniła wykonawcy także wsparcie techniczne na każdym etapie instalacji.
 

Budowa alternatywnego układu przesyłowego ścieków

Budowa alternatywnego układu przesyłowego ścieków
Podobne projekty