Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
Referencje

Zarurowanie kanału Konotopa,
Warszawa,
Poland

Kanał Konotopa w polietylenowej rurze

Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg to jedna z ciekawszych inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych ostatnio w Warszawie. 
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg to jedna z ciekawszych inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych ostatnio w Warszawie. Zanieczyszczony kanał i jego osuwająca się skarpa to problem, przed rozwiązaniem którego stanęły władze Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus. Zastosowanie polietylenowych rur Weholite pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo, naprawić szkody i jednocześnie polepszyć lokalne warunki sanitarne.

Location
Warszawa, Poland
Realizacja
2016
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska
Product systems
Odwodnienia, Konstrukcje na zamówienie
Rodzaj projektu
Nowy budynek

Zastosowanie polietylenowych rur Weholite pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo

Kanał Konotopa (czyli ciek Żbikówka) to otwarty rów retencyjny, do którego spływają wody deszczowe i roztopowe z części dzielnicy Ursus. Źródła tej dawnej rzeczki istnieją na zachód od Ursusa, a jej ujście do rzeki Utraty znajduje się w Pruszkowie. Kiedyś wody zanieczyszczane były przez zakłady przemysłowe działające na terenie dzielnicy i choć problem ten rozwiązano, to nieprzyjemne zapachy nadal nękały mieszkańców tych okolic. Gdy teren zaczęto intensywnie zagospodarowywać i w jego sąsiedztwie wybudowano osiedle z parkingami, wówczas pojawiło się nowe zagrożenie. W 2013 r. spływająca woda z deszczu nawalnego spowodowała osunięcie się fragmentu skarpy kanału.

Ekspertyza uszkodzeń wykonana przez Geoteko Sp. z o.o.  wykazała, że przyczyną była m.in. niewłaściwa geometria skarpy (zbyt strome jej pochylenie), brak odpowiednich umocnień i dodatkowe dociążenie parkingiem zlokalizowanym na lewym jej brzegu. Rozwiązanie zabezpieczenia i naprawy skarpy materacami gabionowymi, opartymi o zabitą stałą, stalową ściankę szczelną wraz z drenażem gruntowym, okazało się bardzo kosztowne, dlatego inwestor podjął decyzję o zarurowaniu kanału na odcinku od granicy miasta do ulicy Magnackiej i zastosowaniu w tym celu technologii PEHD Weholite produkcji Uponor Infra. Za takim wyborem przemawiały m.in. lekkość rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi, jak stal, beton czy kamionka, brak korozji, wytrzymałość, szczelność połączeń, a przede wszystkim łatwość i szybkość montażu oraz prowadzenie prac na czynnym kanale bez konieczności stosowania bypassu lub wstrzymywania i podtapiania układu. Istotna była również możliwość układania na podsypce i rodzimym gruncie bez wylewania drogich i uciążliwych w wykonaniu ław fundamentowych, stosowanych przy rurach sztywnych i ciężkich.

Rozwiązanie problemu przez zarurowanie kanału 

W wyniku przetargu ogłoszonego pod koniec września 2016 r. wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne Tolos. Na miejsce budowy dostarczono 165 m grawitacyjnych rur strukturalnych PEHD Weholite o średnicy DN 2000 i sztywności obwodowej SN4. Po wykonaniu prac przygotowawczych, polegających m.in. na demontażu płyt betonowych z dna i skarp kanału, wykopie gruntu pod rurociąg oraz wykonaniu podłoża ze żwiru, przystąpiono do spawania rur. Rury Weholite zostały połączone na prawym brzegu kanału metodą automatycznego spawania ekstruzyjnego maszyną WLI-3000 w dwa odcinki przez grupę serwisową Uponor Infra.  Metoda ta gwarantuje 100-procentową szczelność i jednorodność połączeń. Pierwszy ponad 100-metrowy odcinek wprowadzono do wcześniej przygotowanego wykopu kanału, a dwa dni później ponad 50-metrowy odcinek wraz z dospawanym łukiem. Z uwagi na wodę płynącą w kanale, połączenie tych dwóch odcinków rurociągu wykonano maszynowo po uprzednim uniesieniu sekcji rur. Następnym etapem było połączenie z żelbetowym wlotem do kanału krytego. Dodatkowo w ściankę nowego kolektora Weholite wbudowano króciec rury ciśnieniowej PE o średnicy 200 mm do połączenia z istniejącym kanałem deszczowym. Całość została zasypana gruntem. Na końcu rury, w miejscu przechodzenia kanału w część otwartą, zamocowano specjalnie zaprojektowaną kratę zabezpieczającą przed wchodzeniem. Prace zakończono w grudniu 2016 r. 

Inwestor był pod wrażeniem technologii PEHD Weholite i innowacyjnej metody łączenia rur, dzięki której możliwa była szybka realizacja projektu mimo trudnych warunków gruntowo-wodnych i kapryśnej pogody. Natomiast wykonawca, firma Tolos, pozytywnie ocenił wparcie działu technicznego Uponor Infra w trakcie realizacji przedsięwzięcia, gdzie na bieżąco trzeba było reagować na piętrzące się trudności wykonawcze.

Innowacyjna technologia PEHD Weholite w centrum zainteresowania

Jest to pierwsze w Warszawie wykorzystanie tak dużej średnicy rur Uponor Infra i najprawdopodobniej nie ostatnie. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko władz dzielnicy Warszawa Ursus, które monitorowały postęp prac. Podczas realizacji inwestycji na miejscu budowy pojawili się m.in. przedstawiciele wodociągów warszawskich i Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, firmy wykonawcze i projektowe. Mieli okazje zobaczyć, jak łatwy, szybki i prosty jest montaż systemu PEHD Weholite. Jego  zalety takie jak długowieczność, odporność na działanie czynników chemicznych i środowiskowych, całkowity brak korozji i możliwość instalacji w trudnych warunkach, są niekwestionowanymi atutami. Dzięki nim do rur polietylenowych przekonują się dotychczasowi sceptycy. 
 

Weholite gwarantuje prosty i szybki montaż

Weholite gwarantuje prosty i szybki montaż
Podobne projekty