UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Wipex RS2 adaptér PN6 DR 63x5,8 RS2

Uponor Wipex RS2 adaptér PN6 DR 63x5,8 RS2

Uponor Wipex RS2 adaptér PN6 DR 63x5,8 RS2
Obj. č.1047013

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)75 mm
Dĺžka (l1)46 mm
Dĺžka (l2)20 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 4240

Dokumenty

Správa o montáži
143 B1133498

Správa o montáži Ecoflex pressure test heating (1133498)

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)