Uponor

НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ВАШАТА СГРАДА

Устойчиви решения

Нашите продукти ви помагат да създавате устойчиви сгради.

Ние предоставяме на нашите клиенти интегрирани решения, които имат най-добър екологичен отпечатък

Ние се стремим да проектираме решения с прозрачен въглероден отпечатък и ниско оперативно въздействие върху околната среда, за да подкрепим нашите клиенти при преход към устойчивост. За нас устойчивото решение също се равнява на дълъг експлоатационен живот, безупречна издръжливост и най-високо качество на продукта, като всичко това допринася за това да помогнем на нашите клиенти да постигнат собствените си екологични цели. Освен това, всички наши проекти за научноизследователска и развойна дейност имат вградени цели за устойчивост.

 

Решения, проправящи пътя към нулевите нетни емисии

Екологични продуктови декларации (EPD)

Устойчивостта върви ръка за ръка с прозрачността, а ние искаме да предоставим на нашите клиенти пълна прозрачност за въздействието на нашите продукти върху околната среда.
 
  • EPD се базират на изчисленията за оценка на жизнения цикъл на продукта
  • EPD ни помагат да оптимизираме нашето производство и верига за доставки, за да постигнем нашите екологични цели
  • С EPD можете да оцените и оптимизирате CO2 отпечатъка на сгради, като изберете най-устойчивите решения
  • Нашата цел е 90% от нашето продуктово портфолио да включва специфични за продукта EPD до 2027 г., а цялото портфолио – най-късно до 2030 г.
Omnitower frankfurt reference

Подготвяне на нашите клиенти за успех в устойчивото развитие

Сградите имат основно пряко и непряко въздействие върху околната среда – и върху нашето здраве и благополучие – от строителството до обитаването и до разрушаването. Нашите строителни решения са получили признание за това, че помагат на нашите клиенти да достигнат най-високите нива на системите за оценка на зелените сгради, като например LEED, който се характеризира със здравословен дизайн на сгради и решения за зелено строителство, операции и поддръжка.

Референтни акценти с устойчиви решения, Uponorкоито не отстъпват по качество

Как напредваме към по-устойчиво бъдеще

Нашият път към въглеродна неутралност

Ние проследяваме и систематично намаляваме емисиите на парникови газове по цялата верига и сме дефинирали ясен път и етапи, които ни очакват.

Цели за устойчиво развитие

Ангажирани сме с целите за развитие на ООН и сме идентифицирали четири такива за значимо въздействие.

Устойчиви решения

Ние предлагаме решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите екологични цели.