Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Ние приемаме своята отговорност сериозно

Програма за околната среда на Uponor

Стимулиране на устойчива промяна

Преглед и намаляване на нашето въздействие върху околната среда

Изменението на климата и недостигът на ресурси са наболели теми в проектантската и строителната индустрия. Строителната индустрия е ресурсоемка и е отговорна за близо 40% от глобалните енергийни емисии на парников газ (ПГ).

Работейки в индустрия със силно влияние върху устойчивия живот, ние искаме да допринесем за по-устойчиво бъдеще, като задаваме нови стандарти и даваме пример. Ние Uponor имаме дългосрочен ангажимент към устойчивостта и нашата цел е да станем признат лидер в устойчивите строителни и инфраструктурни решения. Нашето портфолио от продукти, услуги и решения е създадено за да отговори на промените и предизвикателствата през следващите десетилетия.
 

Нашите ангажименти и екологични цели

* Изходна 2019 година
 
 

Емисии на GHG
(Обхват 1 и 2) до 2027 г.*

Емисии на GHG
(Обхват 3) до 2027 г.*

 

-75%

-20%

Енергийна интензивност
до 2027 г.*

Дял на сертифицирано зелено
електричество до 2025 г

Рециклиран отпадък
до 2027 г.

-15%

100%

100%


 

Акценти за околната среда от 2022 г.

* В сравнение с 2021 г.
** вижте Доклада за устойчивостта на Uponor за 2022 г.
 
 

 GHG емисии
 (Обхват 1 и 2)*

Дял на зелено
електричество

 

-45%

98%

Енергийна интензивност**

Интензивност на водата**

Рециклиран отпадък

-17%

-5%

83%


 
Доклад за устойчивост Uponor за 2022 г.

Доклад за устойчивост Uponor за 2022 г.

Преглед на устойчивостта на Uponor 2022 г Uponor Sustainability Review описва подробно амбициите, работата и постиженията в областта на устойчивостта през годината.

PDF 12 MB

Как напредваме към по-устойчиво бъдеще

Нашият път към въглеродна неутралност

Ние проследяваме и систематично намаляваме емисиите на парникови газове по цялата верига и сме дефинирали ясен път и етапи, които ни очакват.

Устойчиви решения

Ние предлагаме решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите екологични цели.