Uponor
Нашият ангажимент

Нашият път към въглеродна неутралност

Нашите дефинирани области за подобрения.

Работим неуморно за намаляване на емисиите

Нашата цел е ясна: UponorНие изчерпателно проследяваме и намаляваме нашите емисии на парникови газове (ПГ), за да постигнем въглеродно неутрални операции. Едно от важните събития по време на процеса е стремежът към намаляване на емисиите на парникови газове от собствените ни операции до 70%, (Обхват 1 и 2) и 20% от нашата верига за доставки (Обхват 3) до 2027 г. в сравнение с изходната 2019 г. С нашите действия и ангажименти ние не само искаме да посочим нивото на нашите амбиции, но и да насърчим другите да действат.

Ние използваме Science Based Targets при процеса за намаляване на въглеродните емисии

Като застъпници на ангажимента на Глобалния договор за бизнес амбиция на ООН за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб до 1,5°C над прединдустриалните нива ние използваме научно базирани цели за намаляване на емисиите в пътя си към нулеви нетни емисии. В началото на 2021 г. ние бяхме първата компания от бранша, която получи проверено одобрение от инициативата Science Based Targets за нашите цели за намаляване на 1,5°C.

Споменатите цели са 46% за Обхвати 1 и 2 и 14% за Обхват 3 до 2030 г. Заради окуражаващите резултати през изминалите години си поставихме още по-амбициозни цели и външните проверки за тях са в процес на получаване.

Намаляване на емисиите на парникови газове, което се равнява на шофиране на нов автомобил над 80 милиона километра

През цялата 2021 г. продължихме нашата мисия за постигане на амбициозните ни цели и намалихме нашия обхват 1 и 2 на емисиите на CO2с почти 10 000 тона – или над 45% спрямо предходната година. Количеството е сравнимо с шофиране на нов (<2019) автомобил в ЕС за 80 милиона километра.

Голяма част от намаленията са резултат от ангажимента ни да използваме сертифицирано зелено електричество в нашите операции, но постигнахме значителен напредък в много области, за да стигнем до тук.
Greenhouse gas emissions GHG

Взехме активно участие в различни области, за да намалим въздействието си върху околната среда

Как напредваме към по-устойчиво бъдеще

Нашият път към въглеродна неутралност

Ние проследяваме и систематично намаляваме емисиите на парникови газове по цялата веригата и сме дефинирали ясен път и етапи, които ни очакват.

Цели за устойчиво развитие

Ангажирани сме с целите за развитие на ООН и сме идентифицирали четири такива за значимо въздействие.

Устойчиви решения

Ние предлагаме решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите екологични цели.