Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Úspěch potrhává závazek společnosti Uponor k udržitelnosti

Společnost Uponor získala zlatou medaili Ecovadis

Společnost Uponor dosáhla zlaté příčky podle hodnocení udržitelnosti EcoVadis

„Je to poprvé, co je společnost Uponor oceněna zlatou medailí. Tento úspěch odráží dlouhodobý závazek společnosti Uponor k udržitelnosti a transparentnosti ohledně programu ESG. Naše nová agenda udržitelnosti, která byla spuštěna v roce 2022, nám poskytla nový rámec s ambiciózními cíli. Nová agenda udržitelnosti je založena na tom, kde skutečně můžeme něco změnit. Zavazujeme se k našim zákazníkům, majitelům, partnerům, zaměstnancům a společnosti – slibujeme, že i nadále budeme dělat vše pro to, abychom zvýšili náš pozitivní vliv, snížili naši ekologickou stopu a zajistili plnou transparentnost v daných oblastech. Jsem velmi hrdý na naše týmové úsilí v celé organizaci, které vedlo k našemu lepšímu skóre EcoVadis,“ říká Thomas Fuhr, technologický ředitel společnosti Uponor Corporation.

„Skóre společnosti Uponor v oblasti práce, lidských práv a udržitelného zadávání veřejných zakázek se výrazně zlepšilo. Sekce Práce a lidská práva odrcadluje pokrok v naší práci v oblasti zdraví a bezpečnosti a zlepšené podávání zpráv o spokojenosti s prací, péči o zdraví při práci a postupech hodnocení výkonu. Hodnocení udržitelného nákupu se zlepšilo na základě integrace Kodexu chování dodavatele do smluv o dodávkách a toho, že společnost Uponor provedla první počáteční posouzení rizik udržitelnosti dodavatele. Největší potřebu zlepšení aktuálně vnímáme v sekci Udržitelného zadávání zakázekek,“ dodává Ilari Aho, viceprezident pro udržitelnost a regulační záležitosti.

Na základě naší strategie je cílem programu udržitelnosti společnosti Uponor maximalizovat náš pozitivní dopad na zákazníky, zaměstnance a společnost a zároveň minimalizovat naši vlastní ekologickou stopu. Agenda z roku 2022 byla vytvořena společně s našimi zákazníky, společností Uponorians a dalšími klíčovými zainteresovanými stranami. V našich rozhovorech se zúčastněnými stranami se stále objevovala stejná 3 témata: opatření v oblasti klimatu, oběh a transparentnost. Těmto 3 tématům se věnujeme v naší nové agendě udržitelnosti, která zahrnuje konkrétní, měřitelné cíle, o které usilujeme.

EcoVadis je platforma pro spolupráci poskytující hodnocení udržitelnosti a nástroje pro zlepšení výkonu pro globální dodavatelské řetězce. Metodický rámec EcoVadis posuzuje zásady a opatření společností a také jejich publikované zprávy týkající se životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek. Metodika EcoVadis je založena na mezinárodních standardech udržitelnosti Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) a ISO 26000.

Ženy mění stavebnictví

Není žádným tajemstvím, že stavebnictví je „mužský svět“. Navzdory určitému úsilí při náboru žen je toto odvětví stále jedním z nejvíce genderově segregovaných vertikálních odvětví na světě.

Prosperita v náročném prostředí s přístupem zaměřeným na kvalitu a komplexními řešeními Uponor

Rumunské stavebnictví se nachází v paradoxní situaci.

Na jedné straně nás vysoké krátkodobé ukazatele z roku 2022 vedou k domněnce, že odvětví se zotavuje. Hlubší pohled do čísel ovšem ukazuje, že růst není takový, jak se na první pohled zdá. Odvětví se potýká s vysokými náklady a nedostatkem pracovní síly, což má za následek nízkou míru přežití stavebních společností.

Navzdory tomuto náročnému prostředí však v tomto odvětví existují rumunské firmy, které uplatňují inteligentní podnikatelský přístup a hlásí stabilní růst. Než se dostaneme k podrobnostem jejich úspěchu, podívejme se na trendy a odhalme, co se na rumunském stavebním trhu skutečně děje.

Uponor Water Program poskytuje udržitelný přístup k vodě v Indii

Uponor program v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) má podporovat rozvoj společnosti a osob. V roce 2022 jsme spojili síly s indickou nevládní organizací Raah Foundation a pomohli jsme zajistit konzistentní přístup k čisté vodě do venkovských vesnic trpících nedostatkem vody. Společný projekt zahrnoval opravu přehradních hrází, studní a vrtných studní.

Zjistěte více o programu Uponor Water.

Staňte se odolnými vůči krizi díky udržitelným, energeticky úsporným budovám

Na jedné straně máme bezprecedentní ekonomickou a energetickou krizi, která způsobila masivní nárůst cen téměř ve všech oblastech života. Na druhou stranu tato situace donutila všechny – od politických vůdců po občany – přesunout realizaci „zelených plánů“ z blízké budoucnosti do současnosti.