Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Lídři udržitelných změn

Máme dlouhodobý závazek k udržitelnosti a naší vizí je být lídrem v oblasti udržitelných řešení rozvodů vody. Snažíme se být i nadále průkopníkem v oblasti udržitelných řešení rozvodů vody pro budovy a infrastrukturu a příkladem vést stavební průmysl k čisté nule. Naše portfolio produktů a služeb je vytvořeno tak, aby reagovalo na změny a výzvy nadcházejících desetiletí.

Používáme ESG framework (environmentální, sociální, vládní) k minimalizaci naší ekologické stopy a k maximalizaci našeho pozitivního dopadu na naše zaměstnance, zákazníky, společnost a komunity, ve kterých působíme.  

Naše nejdůležitější závazky do roku 2027 (aktuální pokrok) 

75 %

100 %

100 %

50 %

Snížení emisí CO2e* ve srovnání s rokem 2019 (rozsah 1 a 2) Využití zelené elektiřny Recyklace procesního odpadu Produktového portfolia už má
udržitelnou alternativu

(83 %)

(98 %)

(83 %)

(První dostupné produkty)


*Ekvivalent oxidu uhličitého, CO2e, je metrika pro porovnání emisí různých skleníkových plynů na základě jejich potenciálu globálního oteplování.

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.