Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Náš závazek

Kupředu k čisté nule

Dosažení čisté nuly v roce 2040

Řídíme se vědecky podloženými cíli snižování emisí. Snažíme se snížit emise skleníkových plynů (GHG) z našich vlastních provozů o 75 % (Rozsah 1 a 2) a o 20 % z našeho dodavatelského řetězce (Rozsah 3) ve srovnání s rokem 2019 do roku 2027.

S hrdostí prohlašujeme, že jsme dosáhli cílů snížení emisí Rozsahu 1 a 2 s předstihem. V dubnu 2023 jsme ale neskončili, byli jsme 1. v našem oboru, kteří obdrželi ověřený souhlas s naší čistou nulovou ambicí od iniciativy Science Based Targets.

Čistá nula znamená snížení emisí skleníkových plynů co nejblíže nule napříč hodnotovými řetězci (Rozsah 1, 2 a 3), přičemž zbývající emise budou odstraněny z atmosféry.

Svým jednáním a závazky chceme nejen nastavit vysokou úroveň ambicí, ale také ostatní povzbudit k akci.

GHG emissions
Jakým způsobem pracujeme?
Jakým způsobem pracujeme?

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Jak se světová energetická rozhodnutí vyvíjejí, Uponor se snaží být modelem pro stavební odvětví tím, že zahrnuje obnovitelné zdroje energie v rámci našich globálních operací s cílem snížit skleníkové plyny. V současné době pochází až 98 % elektřiny, kterou používáme k provozu, z obnovitelných zdrojů. K výrobě elektřiny pro naše výrobní závody v Nastole ve Finsku provozujeme síť solárních panelů, dále využíváme čisté energetické zdroje a snižujeme spotřebu energií .

Cíle do roku 2027:

 • Používáme pouze certifikovanou zelenou elektřinu.
 • Energetickou náročnost snižujeme o 15 % ve srovnání s rokem 2019.

Snížení a opětovné využití odpadu a šrotu

Odpad z našich výrobních provozů tvoří převážně plasty a kovy, které jsme schopni ve vysoké míře recyklovat.

Za významný krok směrem k cirkulárnímu hodnotovému řetězci považujeme vytvoření vlastní uzavřené smyčky pro těžce recyklovatelné odpadní plasty. Proces chemické recyklace PEX nám umožňuje recyklovat odpad zpět na nové PEX produkty. V současné době udržitelně recyklujeme 83 % našeho celkového odpadu, ať už jako energii nebo surovinu.


Cíl do roku 2027:

 • Udržitelně recyklovat 100 % veškerého odpadu.

Zajišťování základních surovin

Plast, naše hlavní surovina, je náročný na emise a je třeba s ním podle toho zacházet. Uznáváme svou odpovědnost a pečlivě monitorujeme naše operace, abychom snížili náš dopad na životní prostředí. Aktivně podporujeme přechod na obnovitelné suroviny a směřujeme k cirkulárnějšímu přístupu ve výrobě produktů a jejich balení.
Pokračujeme v inovaci produktů založených na recyklovaných a obnovitelných surovinách a ovlivňujeme rozhodnutí obchodních partnerů, aby co nejlépe podporovali udržitelná rozhodnutí.

Závazky:

 • Zvyšení využívání recyklovaných nebo obnovitelných plastů v naší výrobě.
 • Pokračujeme v průkopnictví a osvětě ohledně výzkumu alternativ pro produkty na bázi fosilních paliv.

Ochrana vodních zdrojů

Naším cílem je chránit vodní zdroje na každém kroku, od vytvoření hodnotového řetězce ohledně vody až po zlepšení hospodaření s vodou našich zákazníků. Naše továrny fungují na extrémně vysoké úrovni účinnosti a všechny jsou vybaveny například chladicími systémy s uzavřeným okruhem, které umožňují nízkou spotřebu vody. V některých výrobních lokalitách využíváme sekundární vodní zdroje k zavlažování a například splachování toalet.

Cíl do roku 2027:

 • Snížit intenzitu vody o 10 % ve srovnání s rokem 2019.

Jaké jsou rozsahy emisí skleníkových plynů?

Skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý, metan a ozon, se obvykle dělí do tří skupin, takzvaných „Rozsahů“.
 • Rozsah 1 zastřešuje přímé emise společnosti z vlastních nebo kontrolovaných zdrojů (např. emise z energie používané v provozních zařízeních).
 • Rozsah 2 zahrnuje nepřímé emise z výroby nakupované elektřiny, páry, spotřebovaného tepla a chlazení.
 • Rozsah 3 se zabývá všemi ostatními nepřímými emisemi, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti, jako jsou nakupované zboží a služby, doprava a distribuce, odpad vznikající při provozu, dojíždění zaměstnanců, činnosti související s palivem a energiemi nebo služební cesty.
Emissions scopes model

Naše udržitelná řešení rozvodů vody

 • Řešení se sníženou uhlíkovou stopou.
 • Vysoká provozní účinnost.
 • Obnovitelné nebo recyklované suroviny.
 • Zaručená transparentnost na úrovni produktu.
Environmentální prohlášení o produkech společnosti Uponor

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Vytyčili jsme si 7 základních rozvojových cílů, ke kterým naše činy a hodnota skutečně přispívají.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.