Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Udržitelné produkty a řešení, které povedou průmysl k cirkulaci

Snažíme se navrhovat řešení s transparentními výpočty uhlíkové stopy a nízkým provozním dopadem na životní prostředí, abychom podpořili naše zákazníky při přechodu na udržitelnost. Udržitelná řešení pro nás znamenají dlouhou životnost a nejvyšší kvalitu produktu.

Do roku 2027 se snažíme nabízet udržitelnou alternativu pro 50 % našeho produktového portfolia. Jako 1. velký krok k uskutečnění našeho cíle jsme uvedli na trh řadu produktů s výrazně nižší uhlíkovou stopou, které jsme označili pod značkou Uponor Blue.

Uponor Blue nastavuje nové standardy s obnovitelnými surovinami

Potrubí PEX Pipe Blue

  • Celosvětově první PEX potrubí na biologické bázi pro pitnou vodu, podlahové vytápění i připojení radiátorů.
  • Až o 90 % nižší uhlíková stopa.
  • Zaručená transparentnost na úrovni produktu.

Potrubí IQ Blue

  • Průkopnická potrubí pro dešťovou vodu.
  • Dvouplášťové beztlaké gravitační potrubí vyrobené z polypropylenu a obnovitelných surovin.
  • Až o 70 % nižší uhlíková stopa.
  • Předpokládaná životnost přes 100 let.
  • Pevný in-line spoj, který snižuje počet potřebných spojů o 50 %.

Řešení kupředu k čisté nule

Zajištění transparentnosti produktu

Udržitelnost jde ruku v ruce s transparentností. Našim zákazníkům poskytujeme plnou transparentnost ohledně vlivu našich produktů na životní prostředí.
  • Pomocí EPD můžete vyhodnotit a optimalizovat uhlíkovou stopu budov výběrem nejudržitelnějších řešení.
  • Naším cílem je pokrýt 90 % našeho produktového portfolia environmentálními prohlášeními o produktech (EPD) do roku 2027 a celé produktové portfolio nejpozději do roku 2030.

Referenční údaje s udržitelným řešenímiUponor, která ostatním ukazují směr

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.