Menu
Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Vracíme nazpět vše společnosti i komunitám

Uvědomujeme si svou zodpovědnost být dobrou firmou a vytvářet pozitivní dopad na společnost. Ve snaze prosazovat udržitelnost, zdraví a bezpečnost ve vybudovaném prostředí, prostřednictvím našich aktivit, spolupracujeme s charitativními organizacemi, které podporují smysluplné projekty, jako je dostupné bydlení nebo dostupnost čisté vody a hygieny.

Navázali jsme partnerství napříč naším hodnotovým řetězcem, abychom maximalizovali vliv, který jako společnost máme. Aktivně hledáme příležitosti mimo naše provozní oblasti, kde můžeme pomoci svými odbornými znalostmi v oboru. A rovněž budujeme dlouhodobé spolupráce s místními partnery pro podporu místních komunit.

V našich oblastech působnosti se snažíme pomáhat místním komunitám

Podporujeme francouzskou iniciativu s názevm Joyeux, která se soustředí na školení osob s kognitivním postižením, které jim znemožňuje najít zaměstnání.

Od roku 2016 spolupracujeme s organizací Habitat for Humanity, abychom pomohli vybudovat přístřešky, domy a instalatérská řešení po celých Spojených státech.
Kromě toho jsme navázali partnerství s International Water Sanitation and Hygiene Foundation (IWSH), kde přispíváme k jejich poslání zajistit co největšímu počtu lidí přístup k čisté, nezávadné vodě a vodovodním systémům.

People first unsung heroes

Podpora bezpečné vody v Indii

Spojením sil s indickou nadací Raah pomáháme zajistit konzistentní přístup k čisté vodě ve vesnicích, které trpí nedostatkem vody.

Zatímco během monzunového období země zažívá jedny z nejvyšších srážek, horská oblast Maháráštra nemá žádné možnosti, jak ukládat vzácný zdroj vody, což má za následek vážné problémy s dostupností vody. Výstavba a přestavba studní v těchto regionech nejen zajišťuje přístup k bezpečnější pitné vodě, ale také umožňuje místním ženám a dětem využít čas, ušetřený přenosem vody z daleka, ke zlepšení jiných aspektů jejich života.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.