Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Lidé na 1. místě

Ve všem, co děláme, klademe lidi na 1. místo. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a podpora individuálního růstu je naší výsadou. V roce 2022 jsme spustili naši strategii Lidé na 1. místě (People First), která se skládá z 5 klíčových pilířů:

 • Pohoda a bezpečnost,
 • Kultura,
 • Vedení lidí (Leadersphip),
 • Talent
 • a Atraktivní značka zaměstnavatele (Employer Branding).

Jeden tým – vysoce spolupracující, sjednocená a angažovaná kultura založená na výkonu

Podporujeme spolupráci a vytvoření jednotné, angažované a na výkonu založené kultury, která obklopuje naše zaměstnance.

V dnešním uspěchaném světě a pracovním prostředí nestačí jen fyzická pohoda. Chceme zajistit také stabilní duševní pohodu tím, že našim zaměstnancům nabídneme dobrou a stabilní pracovní kulturu, která je základem spokojenosti zaměstnanců. V roce 2022 byla úroveň zapojení, eNPS, na 37, což je 25 % nad standardní referenční hodnotou v odvětví.

Team culture
Value people

Inspirace vedoucími pracovníky pro maximální výkon

Investujeme do rozvoje našich vůdčích dovedností a poskytujeme příležitosti k růstu. Inspirujeme talenty a maximalizujeme výkon k udržení naší myšlenky udržitelnosti.

V pilíři Vedení zaměstnanců nastavujeme jasná očekávání, jak si představujeme lídry, a co přesně znamená být lídrem ve společnosti Uponor. Poté vytváříme příležitosti, aby se naši lídři mohli dále rozvíjeli a posilovali své dovednosti ve vedení týmů. Naši lídři jsou nedílnou součástí vytváření jednotné, vysoce výkonné kultury, o kterou usilujeme, a mají důležitou roli, kterou musí plnit, aby inspirovali a motivovali své týmy. Naši nejvyšší manažeři mají pravidelná setkání kvůli globální spolupráci a pro sdílení znalostí.

Společně silnější – rozmanitost k podpoře inovací

Našim zaměstnancům nabízíme podpůrné pracovní prostředí, kde se cítí dooceňováni a respektováni bez ohledu na jejich náboženství, pohlaví, národní nebo sociální původ nebo jakýkoliv jiný status. Jako členové společenské iniciativy Charta der Vielfalt podporujeme rovnost příležitosti, uznávání a integraci rozmanitosti do obchodní kultury. Rozmanitost je často nevyužitým zdrojem, který podporuje různé pohledy a podněcuje inovace. Podporujeme naši různorodou pracovní sílu a díky schopnostem, které přináší, vynikáme.

V rámci naší strategie Diverzity, rovnosti a inkluze se snažíme obsadit 50 nejvyšších manažerských pozic s alespoň 40% zastoupením žen.

Cíl do roku 2027:

 • Alespoň 40 % žen v top 50 manažerských pozicích.
Diversity
Uponor great place to work

Odlišujeme se označením "Skvělé místo pro práci"

Jsme proslulí svou silnou zaměstnaneckou kulturou spolupráce a produktivity. Kromě naší série programů "Talent managementu" neustále nasloucháme našim zaměstnancům a snažíme se zůstat pro naše talenty atraktivním zaměstnavatelem. V roce 2022 jsme obdrželi ocenění „Great Place to Work“ ve Španělsku, Polsku, Spojeném království a pro naši pobočku ve Frankfurtu v Německu.

Ve Spojených státech jsme byli oceněni cenou Top Workplace Award, která je kompletně založena na zpětné vazbě z průzkumu angažovanosti zaměstnanců provedeného nezávislými výzkumy třetích stran.

Zvýšené povědomí o bezpečnosti a pohodě

Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem a jejich bezpečnost a celková pohoda jsou naší nejvyšší prioritou. Stanovili jsme ambici s názevm Nulová nehodovost. Abychom zvýšili přehled o důležitosti bezpečnosti pro zaměstnance a posílili bezpečnostní pokyny, spustili jsme strategii Mission Zero. Kampaň zahrnuje rozsáhlé plány na snížení naší míry frekvence úrazů za konkrétní dobu (LTIF) o 30 % každoročně.
V posledních letech jsme tohoto cíle průběžně dosahovali, nicméně v roce 2022 se naše míra LTIF zvýšila (na 6 ze 4,8) a byla implementována nápravná opatření včetně nového bezpečnostního nástroje.

Cíle
 • Snižení míry frekvence úrazů LTIF o 30 % každoročně.
 • Nulová nehodovost.
Mission Zero

Naše udržitelná řešení rozvodů vody

 • Řešení se sníženou uhlíkovou stopou.
 • Vysoká provozní účinnost.
 • Obnovitelné nebo recyklované suroviny.
 • Zaručená transparentnost na úrovni produktu.
Environmentální prohlášení o produkech společnosti Uponor

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Vytyčili jsme si 7 základních rozvojových cílů, ke kterým naše činy a hodnota skutečně přispívají.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.