Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
Plná transparentnost produktu

Environmentální prohlášení o produktu

Připravte cestu k větší transparentnosti produktů

Naši zákazníci po celém světě hledají způsoby, jak zvýšit svůj pozitivní dopad na životní prostředí. Abychom však dosáhli skutečného pokroku směrem k udržitelnějšímu stavebnímu průmyslu, je nutná transparentnost produktů. Ve společnosti Uponor posouváme tento vývoj kupředu poskytováním environmentálních prohlášení o produktech (EPD). Ty umožňují zejména plánovačům vypočítat dopady stavebních projektů a snížit CO2 stopu budov volbou nejudržitelnějšího řešení.  

EPD využívá hodnocení životního cyklu (LCA) ke komplexnímu vyhodnocení vlivu produktu na životní prostředí během celého jeho životního cyklu
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Co jsou EPD?

 • EPD jsou oficiální prohlášení
 • Obsahují komplexní informace o našich produktech ' zásah do životního prostředí
 • EPD obsahují podrobnosti o spotřebě surovin a energie produktu, produkci odpadu a emisích do ovzduší, půdy a vody v průběhu jeho životního cyklu.
 • Řídí se přísně stanovenou metodikou, normami řady ISO 14025, a jsou validovány jako oficiální dokument třetí stranou.
 • EPD jsou založena na výpočtech hodnocení životního cyklu produktu

Výhody

 • EPD přispívají k větší transparentnosti produktů a sledovatelnosti ve stavebnictví
 • Umožňují srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci
 • Společnosti a naši zákazníci mohou ovlivnit CO2 stopu budov a projektů výběrem nejudržitelnějších řešení
 • Pomáhají nám neustále kontrolovat a snižovat dopad naší vlastní výroby a dodavatelských řetězců na životní prostředí

Naše cíle

 • Naším cílem je do roku 2027 pokrýt 90 % našeho portfolia produktů EPD.
 • Nejpozději do roku 2030 chceme pokrýt celý sortiment.

Jak směřujeme k udržitelnější budoucnosti

Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.