Menu
Uponor, s.r.o.
NÁŠ ZÁVAZEK K CÍLŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Čtyři cíle pro smysluplný příspěvek.

Cíle udržitelného rozvoje, SDGs, jsou univerzální výzvou k akci s cílem ukončit chudobu a nerovnost, chránit naši planetu a zajistit, aby každý měl stejná práva na zdraví, spravedlnost a prosperitu. I když přijímáme všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), vytyčili jsme 7 základních cílů, ke kterým všechny naše akce přispívají.


Kupředu k čisté nule

Sledujeme a systematicky snižujeme emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci. Definovali jsme klíčové aspekty a stanovili ambiciózní milníky, abychom šli příkladem a do roku 2040 dosáhli čistých nulových hodnot.  

Naše udržitelná řešení rozvodů vody

  • Řešení se sníženou uhlíkovou stopou.
  • Vysoká provozní účinnost.
  • Obnovitelné nebo recyklované suroviny.
  • Zaručená transparentnost na úrovni produktu.
Environmentální prohlášení o produkech společnosti Uponor

Péče o naše zaměstnance

Lidé na prvním místě je heslo, které je přítomné ve všem, co děláme. Naši zaměstnanci jsou naší největší silou a proto je naší doménou podpora individuálního růstu.

Pozitivní společenský dopad

Pomocí různých globálních a místních iniciativ a prostřednictvím projektů chceme vše vrátit společnosti a komunitám, ve kterých působíme.

Podnikání správným způsobem

Zajišťujeme transparentnost etické obchodní kultury ve společnosti Uponor a prosazujeme férové vztahy založené na spolupráci.