Uponor Infra

Rozwiązania dla przemysłu

Zaprojektowane by działać, funkcjonować i trwać

Płyny technologiczne są podstawą wielu operacji przedsiębiorstw przemysłowych. Wszystko, od czystej wody i płynów do produkcji żywności, po chemikalia i substancje o silnych właściwościach ścierających, przechodzi przez rurociągi, co oznacza, że marginesy bezpieczeństwa mają bardzo duże znaczenie.

Usługa Uponor Infra 360TM zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie płynów procesowych dla przemysłu we wszystkich jego gałęziach: drzewnej i papierniczej, wszelkiego typu rafinerii i elektrowni, w tym również wodnych, zakładów odsalania i uzdatniania wody, a także na potrzeby przemysłu wydobywczego.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Nie ma jednego, ustalonego sposobu rozwiązywania wszelkich problemów związanych z rurociągami przemysłowymi. Każda sytuacja zasługuje na rozwiązanie zoptymalizowane. Każde wyzwanie wymaga wiedzy specjalistycznej. Projekty tego rodzaju wymagają również innowacyjnego spojrzenia na problem i nowatorskiego myślenia, a także udokumentowanego doświadczenia w terminowej realizacji zadań.

Rozwiązania oferowane w ramach usługi Uponor Infra 360TM są zawsze dostosowane do specyfiki danej wymagającej lokalizacji, produkowane na indywidualne zamówienie, aby w maksymalnym stopniu spełnić wymagania i dostosować się do okoliczności. Są realizowane terminowo i niezawodnie jako kompleksowy projekt od początkowego planowania po ostateczną instalację. Są też zoptymalizowane pod kątem celu, któremu mają służyć, niezależnie od zakresu danego projektu, a także gwarantowane przez nasze ponad 60-letnie doświadczenie oraz kompleksową koncentrację wiedzy specjalistycznej i możliwości.

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej, realizowanej we współpracy, zintegrowanej usługi Uponor Infra 360TM. Usługa ta zapewnia jeden punkt kontaktu przez cały okres realizacji projektu, najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i optymalizację kosztów. Jeden projekt wymagający zarządzania — od kontaktów i terminów po analizy i oceny.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360™ oferują następujące usługi i korzyści:

 • Zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań
  • Wymiarowanie i analiza przykładowych wdrożeń
  • Kalkulacje i symulacje
  • Projektowanie i rysunki techniczne
  • Opis metody
 • Kompleksowe dostawy rur łącznie z produktami prefabrykowanymi odpowiednio do potrzeb klienta
 • Wsparcie techniczne przez cały okres realizacji projektu
 • Instalacja i usługa spawania na miejscu budowy
 • Nadzór na miejscu budowy
 • Rozwiązania pod klucz z zakresu realizacji kompleksowych projektów, obejmujących wszystkie ww. usługi realizowane przez wyspecjalizowany zespół
 • Ścisła współpraca za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego przez cały okres realizacji projektu
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Dzięki usłudze Uponor Infra 360TMznajdziemy doskonałe rozwiązanie dla Państwa projektu. Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi klienci ograniczyli koszty nawet o 15–30% poprzez znalezienie właściwego, zoptymalizowanego rozwiązania?

Rzeczy niemożliwe stanowią dla nas wyzwanie

Przeczytaj więcej o tym, jak podejście zastosowane w usłudze Uponor Infra 360™ pomogło zmaksymalizować wydajność i bezpieczeństwo rozwiązań do zarządzania cieczami w procesach przemysłowych, opisanych w naszych referencjach oraz w opiniach naszych ekspertów:

Dostarczone rozwiązania

Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca

Kompleksowe podejście zastosowane przez firmę Uponor Infra w ramach usługi Uponor Infra 360™ zapewniło ścisłą współpracę z partnerami i klientami firmy na różnych etapach budowy największego zakładu przetwórstwa drewna na półkuli północnej.

Innowacje zapewniające oszczędności

Pewna szwedzka firma energetyczna zamierzała rozbudować swoją okręgową stację chłodzenia. Poszukiwała rozwiązania, które byłoby bardziej przyjazne dla środowiska niż rozwiązania tradycyjne, a ponadto zapewniało oszczędności.

Dostawy rur do hodowli ryb na Północnym Atlantyku

Trudne warunki pogodowe i wodne oraz wyzwania logistyczne sprawiają, że dostarczone rozwiązanie musi spełniać wysokie standardy.

Rekordowe rury do wody chłodzącej

Największy pod względem średnicy rurociąg z tworzywa zainstalowany kiedykolwiek w Finlandii służy do odprowadzania wody chłodzącej z elektrowni na biopaliwo w Keljonlahti.

Do usług klientów przy każdym projekcie

Zdarzają się również inne projekty instalacji podziemnych, których nie da się zrealizować z wykorzystaniem standardowych rozwiązań. Nasz wyspecjalizowany zespół inżynierów jest zawsze do Państwa usług. Są to wysoko wykwalifikowani projektanci i specjaliści, którzy potrafią zbudować w oparciu o wymagania klienta każdy możliwy do wykonania rodzaj unikatowego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo pomocy w projektowaniu lub zarządzaniu projektem, czy też konsultacji ze strony ekspertów, zawsze chętnie udzielimy pomocy.

Produkty „na miarę”

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów znacznie skracają czas instalacji.

Usługi terenowe

Układanie spawanych rur na dnie morza oraz w innych ekstremalnych warunkach wymaga specjalistycznych umiejętności.

Zarządzanie projektem

Powołujemy kierownika projektu, który zajmie się wszystkim dla Państwa wygody, zapewniając ekonomiczność działań i najwyższą jakość.

Projektowanie i obliczenia

Prawidłowe obliczenia i wymiarowania są kluczowe z punktu widzenia długookresowego sukcesu projektu.

Pomoc techniczna

Usługa pomocy technicznej zapewnia dostęp do wsparcia online, szkoleń, podręczników, instrukcji, analiz i testów.

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Zrównoważone rozwiązanie dla zakładu celulozowo-papierniczego

Odporność technologii Weholite na zużycie zewnętrzne, np. na tarcie o dno morskie, była ważnym kryterium wyboru, gdy trzeba było wymienić rurociąg odprowadzający w zakładzie celulozowo-papierniczym firmy Stora Enso w Nymölla w południowej Szwecji.