Uponor Infra

Rozwiązania dla wód deszczowych

Zaprojektowane by działać, funkcjonować i trwać

Wody opadowe składają się z deszczówki, wody roztopowej oraz wody odprowadzanej z drenażu fundamentów, która jest kierowana z różnych powierzchni. Środowiska miejskie mają ograniczone możliwości naturalnego spływu wody. Gospodarka wodami opadowymi staje się niezwykle ważnym czynnikiem w projektowaniu przestrzeni miejskich, ponieważ zwiększa się zarówno ilość wody deszczowej, jak i intensywność wiosennych powodzi oraz deszczy nawalnych.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Nie ma jednego, ustalonego sposobu rozwiązywania problemów związanych z wodami opadowymi. Każda sytuacja zasługuje na rozwiązanie zoptymalizowane. Każde wyzwanie wymaga wiedzy specjalistycznej. Projekty tego rodzaju wymagają również innowacyjnego spojrzenia na problem i nowatorskiego myślenia, a także udokumentowanego doświadczenia w terminowej realizacji zadań.

W ramach usługi Uponor Infra 360TM bierze się pod uwagę pełen obraz sytuacji: projektowane systemy zarządzania wodami opadowymi mają być przygotowane na przyszłe wyzwania inżynierii lądowej, respektować środowisko i ułatwiać pracę instalatorom. Oferuje się też rozwiązanie kompleksowe: od początkowego planowania, poprzez kosztorysowanie, aż po niestandardową produkcję, budowę i instalację. Od rur i złączy po bezpieczne i kontrolowane komory, kasety, tunele i zbiorniki — niezależnie od zakresu danego projektu.

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej, realizowanej we współpracy, zintegrowanej usługi Uponor Infra 360TM, która zapewnia jeden punkt kontaktu przez cały okres realizacji projektu, najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i optymalizację kosztów. Jeden projekt wymagający zarządzania — od kontaktów i terminów po analizy i oceny.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360™ oferują następujące usługi i korzyści:

 • Zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań
  • Wymiarowanie i analiza przykładowych wdrożeń
  • Kalkulacje i symulacje
  • Projektowanie i rysunki techniczne
  • Opis metody
 • Kompleksowe dostawy rur łącznie z produktami prefabrykowanymi odpowiednio do potrzeb klienta
 • Wsparcie techniczne przez cały okres realizacji projektu
 • Instalacja i usługa spawania na miejscu budowy
 • Nadzór na miejscu budowy
 • Rozwiązania pod klucz z zakresu realizacji kompleksowych projektów, obejmujących wszystkie ww. usługi realizowane przez wyspecjalizowany zespół
 • Ścisła współpraca za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego przez cały okres realizacji projektu
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Dzięki usłudze Uponor Infra 360TM znajdziemy doskonałe rozwiązanie dla Państwa projektu. Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi klienci ograniczyli koszty nawet o 15–30% poprzez znalezienie właściwego, zoptymalizowanego rozwiązania?

Wody opadowe

Gospodarka wodami opadowymi staje się szczególnie ważnym czynnikiem w projektowaniu przestrzeni miejskich, gdyż rośnie częstotliwość deszczy nawalnych i powodzi wiosennych. Warto dowiedzieć się więcej, jak usługa Uponor Infra 360™ pozwoliła rozwiązać niektóre z narastających wyzwań gospodarki wodami opadowymi.

Innowacyjne rozwiązania do filtrowania spływających wód opadowych w Finlandii

Dzięki połączeniu terenów zielonych, zielonych dachów oraz zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Uponor filtrów, udało się zmniejszyć spływ wód opadowych do lokalnych dróg wodnych.

Jakie korzyści zapewnia klientom usługa Uponor Infra 360™

W trakcie każdego pierwszego spotkania z klientem trzeba mu przekazać jedną kluczową informację.

Nowe wyzwania związane z ochroną środowiska

Systemy gospodarki wodami opadowymi muszą się dziś koncentrować tak samo silnie na jakości wody, jak niegdyś na jej ilości.

Zbiorniki: mądry wybór w przypadku wód opadowych

Z uwagi na ich liczne zalety, rozwiązania oparte na zbiornikach to niewątpliwie najlepszy wybór w niemal wszystkich scenariuszach realizowanych na dużą skalę.

Do usług klientów przy każdym projekcie

Zdarzają się również inne projekty instalacji podziemnych, których nie da się zrealizować z wykorzystaniem standardowych rozwiązań. Nasz wyspecjalizowany zespół inżynierów jest zawsze do Państwa usług. Są to wysoko wykwalifikowani projektanci i specjaliści, którzy potrafią zbudować w oparciu o wymagania klienta każdy możliwy do wykonania rodzaj unikatowego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo pomocy w projektowaniu lub zarządzaniu projektem, czy też konsultacji ze strony ekspertów, zawsze chętnie udzielimy pomocy.

Produkty „na miarę”

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów znacznie skracają czas instalacji.

Usługi terenowe

Układanie spawanych rur na dnie morza oraz w innych ekstremalnych warunkach wymaga specjalistycznych umiejętności.

Zarządzanie projektem

Powołujemy kierownika projektu, który zajmie się wszystkim dla Państwa wygody, zapewniając ekonomiczność działań i najwyższą jakość.

Pomoc techniczna

Usługa pomocy technicznej zapewnia dostęp do wsparcia online, szkoleń, podręczników, instrukcji, analiz i testów.

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Projektowanie i obliczenia

Prawidłowe obliczenia i wymiarowania są kluczowe z punktu widzenia długookresowego sukcesu projektu.

Spływ wód opadowych nie jest problemem dla nowego szpitala dziecięcego

Podarowany przez firmę Uponor zbiornik retencyjny, wykonany na zamówienie, będzie zarządzać spływem wód opadowych w nowym szpitalu dziecięcym budowanym w Helsinkach, w Finlandii, przed ich odprowadzeniem do sieci miejskiej. Gotowy do instalacji zbiornik został dostarczony na miejsce budowy i zainstalowany w zaledwie kilka godzin.