Produkty

Kanalizacja deszczowa

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody deszczowej

Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Powszechne stały się podtopienia, w efekcie których zalane są drogi, parkingi, piwnice, garaże... Stosunkowe częste stały się też powodzie. Według prognoz  zjawiska te będą się nasilać, a jednocześnie staną się mniej przewidywalne. Rozwiązaniem problemu może być system retencji wód opadowych Uponor Infra.

Systemy retencji deszczowej produkcji Uponor Infra (rury, kształtki, studzienki i zbiorniki oraz inne nietypowe elementy) stanowią proste rozwiązanie zagospodarowania nadmiaru wód opadowych. Mogą znacząco zmniejszać ryzyko lokalnych powodzi i podtopień przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wszystko dzięki szczególnym cechom wynikającym z konstrukcji, dopracowanym metodom łączenia oraz zaletom polietylenu, z którego są wykonane.
Systemy kanalizacji deszczowej

Zalety systemów retencyjnych

  • bezawaryjność i 100% szczelność
  • całkowita odporność na korozję i szeroki zakres odporności chemicznej
  • wyjątkowe połączenie wytrzymałości i elastyczności
  • wysoka odporność na ścieranie
  • niewielki ciężar elementów systemu (łatwy transport i rozładunek)
  • łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
  • możliwość stosowania w pasie drogowym i pod parkingami
  • możliwość posadowienia także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
     

Jak radzić sobie z deszczem?

Nie możemy zatrzymać deszczu, ale mamy sposoby jak sobie z nim radzić.  Zobacz jak powstają w fabryce nasze systemy retencyjne począwszy od produkcji rur, poprzez studzienki, zbiorniki i inne elementy prefabrykowane. Kolejny etap to instalacja tych elementów na budowie. Tu zaprezentowaliśmy montaż inteligentnego systemu retencji wód deszczowych w Rzeszowie na osiedlu Budziwój.

Inteligentna sieć kanalizacji deszczowej

Na Osiedlu Budziwój w Rzeszowie wybudowano nową 26-kilometrową sieć kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem retencyjnego kanału ściekowego. Kanalizacja deszczowa została ułożona na fragmencie terasy zalewowej rzeki Wisłok na obszarze o powierzchni 632 ha. W projekcie wykorzystano rury i kształtki Weholite a także zbiorniki retencyjne o pojemności prawie 10 tys. m3. Zbiorniki te zostały wyposażone w inteligentny system zarządzania retencją, dzięki czemu na bieżąco będzie można obserwować poziom wody.

Systemy retencji wód opadowych

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.

Regulatory przepływu

Efektywne sterowanie przepływem wody deszczowej dzięki regulatorom przepływu.

Separatory

Służą do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w wodach opadowych.

Obudowny pompowni

Uzupełnieniem systemu studzienek kanalizacyjnych są obudowy pompowni.

Więcej informacji na temat kanalizacji deszczowej

Systemy retencyjne Uponor Infra

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3 MB
Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy dla dzielnicy Krakowska-Południe w Rzeszowie ❯


Budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wodę opadową, w którym wykorzystano rury i zbiorniki Weholite produkcji Uponor Infra.
Kanalizacja deszczowa Uponor

System kanalizacji deszczowej dla SSE Wrocław – Kobierzyce ❯


Budowa systemu kanalizacji deszczowej o długości ponad 7 km i średnicach rur do dn1800 mm została zrealizowana w rekordowo szybkim tempie zaledwie kilku miesięcy.
Separatory i rury Polkowice

Budowa kolektorów deszczowych w Nowych Polkowicach ❯


Firma Uponor Infra dostarczyła rury PEHD Weholite SN8 w zakresie średnic dn 500÷1600mm wraz z układem separacji i podczyszczania wód opadowych a także studzienki.
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.