Zbiorniki

Zbiorniki retencyjne

Polietylenowe zbiorniki do magazynowania wód deszczowych

Nie możemy powstrzymać deszczu,  ale możemy uniknąć powodzi spowodowanych ulewnym deszczem. Woda deszczowa może być przechwytywana i magazynowana w dużych zbiornikach i w odpowiednim czasie pompowana do systemu kanalizacyjnego. Objętość wody pozostaje pod kontrolą, a niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi jest zażegnane.

Zbiorniki retencyjne o średnicach od 1000 mm do 3000 mm i o dowolnej pojemności oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN2 do SN8, co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu i istniejącego terenu (terenu zielonego lub układu pod ciągiem komunikacyjnym). Zbiorniki mogą być instalowane zarówno w gruntach suchych jak i nawodnionych. Istnieje możliwość instalacji w gruncie jako zbiorniki podziemne lub częściowo zagłębione jak i na powierzchni terenu (zbiorniki naziemne) z uwagi na odporność systemu na promieniowanie UV.

Zbiorniki retencyjne Uponor

Zalety zbiorników retencyjnych

  • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
  • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
  • Możliwość stosowania w pasie drogowym i pod parkingami
  • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
  • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
  • Niewielki ciężar, a więc łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych

Zbiorniki retencyjne Weholite zapobiegają powodziom

Rozwiązania retencyjne w oparciu o technologię Weholite firmy Uponor stwarzają unikalne możliwości zagospodarowania wód deszczowych. Zobacz w jaki sposób działają zbiorniki retencyjne.

Zbiorniki retencyjne Weholite zainstalowano w Pruszczu Gdańskim

Instalacja baterii 14 zbiorników retencyjnych DN3000 SN4 o długościach dostosowanych do istniejącego terenu i łącznej pojemności 5257m3.

Więcej informacji na temat zbiorników retencyjnych

Systemy retencyjne Uponor Infra

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3 MB
kreatywne wsparcie Uponor Infra

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Separatory

Służą do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w wodach opadowych.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.