Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Mennesker først

Vi setter mennesker først i alt vi gjør. Våre ansatte er vår største styrke, og å støtte individuell vekst er vårt privilegium. I 2022 lanserte vi People First strategy som består av fem nøkkelpilarer: Trivsel og sikkerhet, Kultur, Ledelse, Talent og Employer Branding.

One Team - En svært samarbeidende, enhetlig og engasjert prestasjonsbasert kultur

Vi tar til orde for samarbeid og opparbeidelsen av en enhetlig, engasjert og prestasjonsbasert kultur som er sentrert rundt folket vårt.

I dagens travle verden og arbeidsmiljø er fysisk velvære ikke nok. Vi ønsker også å sikre stabil mental velvære, ved å tilby våre ansatte en god og stabil arbeidskultur som er grunnlaget for fornøyde medarbeidere. I 2022 var engasjementsnivået, eNPS, på 37, som er over 25 % topp industristandard.

Team culture
Value people

Inspirert lederskap som maksimerer ytelsen

Vi investerer i å utvikle lederskapsevnene våre, og gir muligheten til å vokse og arve bærekraftstankegangene våre ved å inspirere talenter og maksimere ytelsen.

I lederskapsøylen stiller vi klare forventninger til hva det vil si å være leder i Uponor, og skaper deretter muligheter for lederne våre til å utvikle og styrke sine evner til å lede teamene sine. Lederne våre er integrert i å skape den enhetlige, høytytende kulturen vi streber etter og har en viktig rolle å fylle for å inspirere og motivere teamene deres. Våre seniorledere har jevnlige kontaktpunkter for globalt samarbeid og kunnskapsdeling.

Sterkere sammen – mangfold til innovasjon

Vi tilbyr våre ansatte et arbeidsmiljø hvor de trives, føler seg verdsatt og respektert uavhengig av religion, kjønn, nasjonal eller sosial opprinnelse eller annen status. Som medlemmer av Charta der Vielfalt støtter vi like muligheter, anerkjennelse og integrering av mangfold i forretningskulturen. Mangfold er ofte en uutnyttet ressurs som oppmuntrer til ulike synspunkter og driver innovasjon. Vi fremmer vår mangfoldige arbeidsstyrke, og utmerker oss på grunn av kompetansen den tilfører.

Som en del av vår strategi for mangfold, rettferdighet og inkludering streber vi etter å besette de 50 beste lederstillingene med både 40 % kvinner og menn.

Mål innen 2027:

  • 40 % av både kvinner og menn i de 50 beste lederstillingene
Diversity
Uponor great place to work

En tydelig differensiert flott arbeidsplass

Vi er kjent for vår sterke medarbeiderkultur av samarbeid og produktivitet. I tillegg til våre talentprogrammer, lytter vi kontinuerlig til våre ansatte og har som mål å forbli en attraktiv arbeidsgiver for våre talenter. I 2022 mottok vi prisen "Great Place to Work" i Spania, Polen, Storbritannia og for vårt Frankfurt-kontor i Tyskland.

I USA ble vi hedret med Top Workplace Award, som i sin helhet er basert på tilbakemeldinger fra en medarbeiderundersøkelse utført av uavhengig tredjepartsundersøkelse.

Økt bevissthet rundt sikkerhet og velvære

Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs, og deres sikkerhet og velvære er vår høyeste prioritet. Vi har satt en ambisjon om Null ulykker. For å øke synligheten om viktigheten av sikkerhet for ansatte og for å forsterke sikkerhetsretningslinjene har vi lansert Mission Zero strategy. Kampanjen inkluderer omfattende planer for å redusere vår Lost-Time-Incident Frequency rate (LTIF) med 30% hvert år.
De siste årene har vi kontinuerlig nådd dette målet, men i 2022 økte vår LTIF-rate (til 6 fra 4,8) og korrigerende tiltak inkludert et nytt sikkerhetsverktøy ble implementert.

Mål:
  • Reduser LTIF-satsen med 30% årlig
  • Null ulykker
Mission Zero

Våre bærekraftige vannløsninger

  • Løsninger med lavt karbonavtrykk
  • Høy driftseffektivitet
  • Fornybare eller resirkulerte råvarer
  • Garantert gjennomsiktighet på produktnivå
Uponor's Environmental Product Declarations 

Positiv samfunnspåvirkning

 

Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet og lokalsamfunnene vi opererer i gjennom ulike globale og lokale initiativ og prosjekter.

Vår reise mot netto null

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp langs verdikjeden vår. Vi har definert en tydelig vei og satt ambisiøse milepæler for å gå foran med et godt eksempel og nå netto-null-operasjoner innen 2040.

FNs bærekraftsmål

Vi har identifisert 7 viktige utviklingsmål våre handlinger og verdier virkelig bidrar til.

Gjøre forretninger på riktig måte

Vi sikrer åpenhet om etisk forretningskultur hos Uponor, og går inn for rettferdige og samarbeidsbaserte relasjoner.