Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Vårt engasjement

Vår reise mot netto null

Oppnå netto null i 2040

Vi bruker vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål for å spore og kutte utslippene våre. Vi streber etter å redusere utslippene av klimagasser (GHG) fra vår egen virksomhet med 75 % (Scope 1 og 2) og 20 % fra forsyningskjeden vår (Scope 3) innen 2027, sammelignet med 2019.

Vi er stolte av å kunne konstatere at vi har nådd nevnte Scope 1 og 2 utslippsreduksjonsmål på forhånd. Vi lot ikke det stoppe oss i april 2023, hvor vi var de første i vår bransje som fikk bekreftet godkjenning til vår netto nullambisjon fra Science Based Targets initiative.
 
Netto null betyr å kutte klimagassutslipp til så nær null som mulig på tvers av verdikjeder (Scope 1,2 og 3) med de resterende utslippene fjernet fra atmosfæren.

Med våre handlinger og forpliktelser ønsker vi ikke bare å sette ambisjonsnivået høyt, men også å oppmuntre andre til å handle.

GHG emissions
Hvordan gjør vi det
We run on green electricity at 98 percent

Overgang til fornybare energikilder

Etter hvert som verdens energivalg utvikler seg, søker Uponor å være en modell for industrien ved å omfavne fornybare energikilder på tvers av våre globale virksomheter for å redusere klimagasser. For øyeblikket kommer 98 % av den brukte strømmen vår fra fornybare kilder. I tillegg til rene energikilder og redusert energibruk, driver vi et nettverk av solcellepaneler for å generere elektrisitet til våre produksjonsanlegg i Nastola, Finland.

Mål innen 2027:

 • Vi bruker kun sertifisert grønn strøm
 • Vi reduserer energiintensiteten med 15 % sammenlignet med 2019

Redusere og gjenbruke skrap og avfall

Avfallet fra våre produksjonsanlegg består hovedsakelig av plast og metall, som vi i høy grad kan resirkulere.

Som et stort steg mot en sirkulær verdikjede har vi etablert en lukket krets for vanskelig resirkulert plastavfall. En kjemisk resirkuleringsprosess for PEX gjør oss i stand til å resirkulere avfall tilbake til nye PEX-produkter. Fortiden resirkulerer vi bærekraftig 83% av vårt totale avfall som energi eller råmateriale.

Mål innen 2027:

 • Gjenvinn 100 % av alt avfall på en bærekraftig måte
Recycling and reuse
First products based on renewable raw material

Sikre ansvarlige råvarer

Plast, vår viktigste råvare, er utslippsintensiv og må håndteres deretter. Vi erkjenner vårt ansvar og måler omhyggelig driften vår for å redusere vår innvirkning på miljøet. Vi fremmer aktivt overgangen til fornybare råvarer, og beveger oss mot en mer sirkulær tilnærming i produksjon av produkter og deres emballasje. Vi fortsetter å innovere produkter basert på resirkulerte og fornybare råvarer, og for å påvirke beslutningstakerne til best mulig støtte for bærekraftige valg.
Forpliktelser:

 • Øk bruken av resirkulert eller fornybar plast in vår produksjon
 • Fortsette å være banebrytende med å forske på alternativer for fossilt brenselbaserte produkter

Ivaretakelse av vannressurser

Vårt mål er å ivareta vannressursene på hvert trinn, fra å skape en vannbestandig verdikjede til å forbedre kundenes vannhåndtering. Fabrikkene våre kjører på ekstremt høyeffektivitetsnivå, og alle er for eksempel utstyrt med lukkede kjølesystemer som muliggjør lavt vannforbruk. På enkelte produksjonssteder bruker vi sekundære vannressurser til vanning og for eksempel spyling av toaletter.

Mål innen 2027:

 • Reduser vannintensiteten med 10 % sammenlignet med 2019
We repurpose rain and greywater

Hva er omfanget av klimagassutslipp?

Drivhusgasser, som karbondioksid, metan og ozon, kategoriseres vanligvis i tre grupper, såkalte "scopes".
 
 • Scope 1 dekker et selskaps direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder (f.eks. utslipp fra energi brukt i driftsanlegg)
 • Scope 2 inkluderer indirekte utslipp fra produksjon av kjøpt elektrisitet, damp og forbrukt oppvarming og kjøling
 • Scope 3 dekker alle andre indirekte utslipp som skjer langs en bedrifts verdikjede, som innkjøpte varer og tjenester, transport og distribusjon, avfall generert i driften, ansattes pendling, drivstoff og energirelaterte aktiviteter eller forretningsreiser
Emissions scopes model

Våre bærekraftige vannløsninger

 • Løsninger med lavt karbonavtrykk
 • Høy driftseffektivitet
 • Fornybare eller resirkulerte råvarer
 • Garantert gjennomsiktighet på produktnivå
Uponor's Environmental Product Declarations

FNs bærekraftsmål

Vi har identifisert 7 viktige utviklingsmål våre handlinger og verdier virkelig bidrar til.

Ta vare på våre ansatte

Vi setter mennesker først i alt vi gjør. Våre ansatte er vår største styrke og å støtte individuell vekst er vårt privilegium.

Positiv samfunnspåvirkning

Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet og lokalsamfunnene vi opererer i gjennom ulike globale og lokale initiativ og prosjekter.

Gjøre forretninger på riktig måte

Vi sikrer åpenhet om etisk forretningskultur hos Uponor, og går inn for rettferdige og samarbeidsbaserte relasjoner.