Vi tar ansvaret vårt på alvor

Uponor sin miljøagenda

Å drive bærekraftig endring

Gjennomgang og reduksjon av vår påvirkning på miljøet

Klimaendringer og knapphet på ressurser er viktige temaer i bygg- og anleggsbransjen. Det bygde miljøet er ressurskrevende, og er for eksempel ansvarlig for nærmere 40 % av de globale energirelaterte drivhusgass (GHG)-utslippene.

Vi opererer i en bransje med sterk innflytelse på bærekraftig livsstil, og ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å sette nye standarder og gå foran som et godt eksempel. Hos Uponor har vi et langvarig engasjement til bærekraft, og vårt mål er å bli en anerkjent leder innen bærekraftige bygg- og infrastrukturløsninger. Vår produkt-, tjeneste- og løsningsportefølje er bygget for å svare på endringene og utfordringene de kommende tiårene.
 

Våre engasjerte miljømål

* Utgangsår 2019
 
 

GHG-utslipp
(Omfang 1 og 2) innen 2027*

GHG-utslipp
(Omfang 3) innen 2027*

 

-70%

-20%

Energiintensitet
innen 2027*

Andel av sertifisert grønt
elektrisitet innen 2025

Resirkulert avfall
innen 2027

-15%

100%

100%


 

Miljøhøydepunkter fra 2021

* Sammenlignet med 2020
** se Uponor Bærekraftsgjennomgang 2021
 
 

 GHG-utslipp
 (Omfang 1 og 2)*

Grønn andel
elektrisitet

 

-46,9 %

93%

Energiintensitet**

Vannintensitet**

Resirkulert avfall

-5%

-8,6 %

88%


 
Uponor Bærekraftsgjennomgang 2021

Uponor Bærekraftsgjennomgang 2021

Beskrivelse av Uponor sitt bærekraftsarbeid i 2021 • Viktige bærekraftstemaer: • Spare vann • Beskytte og gjenbruke ressurser • Handle for klima • Verdsette mennesker og gode samfunnsborgere

PDF 7 MB

Slik leder vi veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp gjennom verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er engasjert til FNs utviklingsmål, og har identifisert fire for en meningsfull påvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper kundene våre å nå sine miljømål.