Menu
Uponor Sp. z o.o.
Pełna transparentność produktu

Deklaracje środowiskowe produktów

Droga do większej przejrzystości produktów

Nasi klienci na całym świecie szukają sposobów na zwiększenie swojego pozytywnego wpływu na środowisko. Aby poczynić rzeczywiste postępy w kierunku bardziej zrównoważonej branży budowlanej, wymagana jest przejrzystość produktów. W Uponor posuwamy ten rozwój naprzód poprzez dostarczanie Deklaracji Środowiskowych Produktów (EPD). Umożliwiają one zwłaszcza planistom obliczenie wpływu projektów budowlanych i zmniejszenie śladu CO2 budynków poprzez wybór najbardziej zrównoważonego rozwiązania.

EPD wykorzystuje ocenę cyklu życia (LCA) do kompleksowej oceny wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Czym są EPD

 • EPD są oficjalnymi deklaracjami.
 • Zawierają kompleksowe informacje na temat wpływu naszych produktów na środowisko.
 • Deklaracje EPD zawierają szczegółowe informacje na temat zużycia surowców i energii przez produkt, wytwarzania odpadów oraz emisji do powietrza, gleby i wody w całym cyklu życia produktu.
 • Są one zgodne ze ściśle określoną metodologią, normami ISO serii 14025 i są zatwierdzane jako oficjalny dokument przez stronę trzecią.
 • EPD są oparte na obliczeniach oceny cyklu życia produktu.

Korzyści

 • Deklaracje EPD przyczyniają się do większej przejrzystości produktów w sektorze budowlanym.
 • Umożliwiają porównanie produktów spełniających tę samą funkcję.
 • Firmy i nasi klienci mogą wpływać na ślad CO2 budynków i projektów, wybierając najbardziej zrównoważone rozwiązania.
 • Pomagają nam stale weryfikować i zmniejszać wpływ naszej własnej produkcji i łańcuchów dostaw na środowisko.

Nasze cele

 • Dążymy do objęcia 90% naszego portfolio produktów deklaracjami EPD do 2027 roku.
 • Chcemy pokryć cały asortyment produktów najpóźniej do 2030 roku. 

Nasza droga do bardziej zrównoważonej przyszłości

Postęp w kierunku zerowego zużycia energii netto

Śledzimy i systematycznie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych w całym naszym łańcuchu wartości. Określiliśmy jasną ścieżkę i wyznaczyliśmy ambitne kamienie milowe, aby dawać przykład i osiągnąć zerową emisję netto do 2040 roku.

Nasze zrównoważone rozwiązania wodne

 • Rozwiązania o niskim śladzie węglowym
 • Wysoka wydajność operacyjna
 • Surowce odnawialne lub pochodzące z recyklingu
 • Gwarantowana przejrzystość na poziomie produktu

Deklaracje środowiskowe produktów Uponor

Troska o naszych pracowników

Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Nasi pracownicy są naszą największą siłą, a wspieranie indywidualnego rozwoju jest naszym priorytetem. 

Pozytywny wpływ społeczny

Chcemy odwdzięczyć się społecznościom, w których działamy, poprzez różne globalne i lokalne inicjatywy oraz projekty.

Prowadzenie biznesu we właściwy sposób

Zapewniamy przejrzystość etycznej kultury biznesowej w Uponor i popieramy uczciwe relacje oparte na współpracy.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Zidentyfikowaliśmy 7 najważniejszych Celów Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się nasze działania i wartości.