UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
súvisiace s porušením osobných údajov po kybernetickom útoku

Dôležité informácie pre bývalých zamestnancov spoločnosti Uponor

Dňa 5. novembra 2022 bola spoločnosť Uponor vystavená kybernetickému útoku, ktorý zasiahol prevádzku v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť Uponor okamžite podnikla kroky na vyšetrenie a nápravu situácie. Tlačové správy boli zverejnené 7. novembra 2022 a 18. novembra 2022.
 
Na základe vyšetrovania existujú náznaky, že došlo k úniku osobných údajov zamestnancov spoločnosti Uponor. Bohužiaľ to mohlo ovplyvniť aj osobné údaje bývalých zamestnancov spoločnosti Uponor. Neexistuje žiadny bezprostredný dôkaz, že osobné údaje boli zverejnené, ale ide o potenciálne riziko.
 
Spoločnosť Uponor neúnavne pracuje na obnovení zabezpečenia dotknutých dát a na sledovaní akéhokoľvek vývoja v tejto záležitosti.
 
Týmto oznámením upozorňujeme všetky osoby, ktoré pracovali v spoločnosti Uponor v Slovenskej republike, ohľadom možného úniku osobných údajov v dôsledku kybernetického útoku. Únik sa týka osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Uponor počas pracovného pomeru zamestnanca za účelom riadenia pracovnoprávneho vzťahu.
 
Aby ste ochránili svoje osobné údaje pred zneužitím v prípade, že by sa dáta sprístupnili vo verejnej doméne kvôli kybernetickému útoku, odporúčame Vám postupovať podľa pokynov na miestnych webových stránkach spoločnosti Uponor.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa porušenia alebo ochrany Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím privacy@uponor.com.
 
Preventívne opatrenia na zlepšenie zabezpečenia osobných údajov

Na zlepšenie zabezpečenia vašich dát môžete pravidelne vykonávať nasledujúce individuálne preventívne opatrenia.
  • Používajte osvedčené postupy pre heslá. Nezdieľajte svoje heslá, používajte pre každú službu iné heslá a pokiaľ je to možné, aktivujte viacfaktorové overovanie. Minimalizuje sa tak riziko, že by útočníci mohli použiť vaše prihlasovacie údaje.
  • Zmeňte svoje heslá pri súkromných účtoch, ak ste rovnaké heslo používali v aplikáciách súvisiacich s Uponor. Keď zmeníte heslo, zmeňte ho úplne. Nepridávajte alebo nemeňte len niekoľko písmen, číslic alebo symbolov.
  • Zvážte použitie správcu hesiel (napr. Keeper, 1Password, LastPass), ktorý Vám pomôže s minimálnym úsilím používať dlhé, ťažko uhádnuteľné a úplne náhodné heslá pre každú osobnú aplikáciu alebo účet. Správcovia hesiel Vám tiež môžu vygenerovať silné heslá.
  • Buďte opatrní s klikaním na neznáme prílohy a odkazy, požiadavky na pripojenie sociálnych médií a podobne.
  • Vždy je dobré overiť si výpis účtu a podobne, aby ste identifikovali neznáme transakcie. Ak zaznamenáte podozrivé transakcie, okamžite informujte svoj finančný ústav.
  • Zvážte použitie konkrétnych služieb na sledovanie používania Vašej identity, ak sú vo Vašej krajine dostupné.
Späť na novinky