UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Informácie pre verejnosť

Kybernetický útok proti spoločnosti Uponor

Dňa 5. novembra 2022 spoločnosť Uponor zistila, že bola vystavená kybernetickému útoku, ktorý ovplyvnil jej prevádzku v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť Uponor v súčasnosti pracuje pomocou zavedených protokolov, aby bezpečne uviedla siete späť do online režimu.

Spoločnosť Uponor prijala okamžité opatrenia na ochranu údajov o zákazníkoch i ďalších údajoch a spolupracuje s úradmi pri vyšetrovaní. Spoločnosť oznámila incident polícii a orgánom pre ochranu osobných údajov.

Vzhľadom na to, že prípad je v štádiu policajného vyšetrenia, spoločnosť Uponor sa k veci ďalej nevyjadruje.
Späť na novinky