UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Predizolovaný rúrkový systém

Rozvody studenej vody

Rozvody studenej vody

Rúrky Uponor Supra a Supra Plus sa používajú predovšetkým na zásobovanie pitnou vodou do rodinných domov, fariem, chát, ktoré sa nachádzajú v riedko osídlených oblastiach.

Rúrky Uponor Supra Plus s výhrevným káblom zaisťujú mrazuvzdorný transport pitnej vody aj pri najnižších teplotách. Pre rúrky Uponor Supra Plus bola navrhnutá riadiaca jednotka s čidlom a potrebnými elektrickými komponentami.

uponor cold tap water

Uponor Supra and Supra Plus v kocke

  • Maximálna dĺžka elektrického vedenia od napájania je 150m
  • Voda ostáva čerstvá a studená za akýchkoľvek podmienok
  • Rúrka pre médium v Uponor Supra môže byť pripojená pomocou elektrotvaroviek alebo plastových fitingov
  • Fitingy musia byť schválené pre PE 80 a PE 100