UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Bytová stanica na výrobu teplej vody

Aqua Port M

Bytová stanica na výrobu teplej vody

Bytová stanica Aqua Port M

Efektívne riešenie pre zásobovanie domácností teplou vodou na požiadanie


Uponor Aqua Port M je bytová stanica, ktorá zabezpečuje okamžitú výrobu teplej vody pre domácnosť na samostatný ohrev vody. Možnosť prispôsobenia pomocou prídavných zariadení pre väčšiu odolnosť a užívateľský komfort. Vysoký stupeň prefabrikácie zvyšuje efektívnosť na stavenisku a znižuje množstvo inštalovaného potrubia. 
 

Kľúčové vlastnosti

 • Vysoký výkon (l/min) na požiadanie
 • 4-trubková stanica
 • Na vykurovanie a chladenie
 • Nízky objem vody v systéme
 • Znížené tepelné straty

Benefity

 • Energetická účinnosť - efektívne riešenie pre zásobovanie teplou vodou
 • Úspora nákladov na energiu
 • Vysokokvalitná pitná voda - eliminácia dôležitej živnej pôdy pre baktérie
 • Maximálny komfort
 • Efektivita a kvalita na stavenisku - vysoký stupeň prefabrikácie a menšia potreba inštalácie potrubia

Princíp fungovania

Zabezpečuje dodávku teplej vody do domácností v rodinných domoch alebo bytových domoch.

Teplá voda

 • Teplá voda sa generuje iba na požiadanie
 • Proces riadi mechanický ventil s proporcionálnou reguláciou objemu
 • Ventil sa otvára len v prípade, keď je potrebná teplá voda, aby vykurovacia voda mohla pretekať cez výmenník tepla
 • Zabezpečuje konštantnú teplotu teplej vody
 • Bez požiadavky sa ventil zatvára
 • Nepreteká žiadna vykurovacia voda a výmenník tepla sa môže ochladiť
 • Prospešné pre hygienu
Aqua Port M-INS

Technické dokumenty pre Aqua Port M

 Uponor Aqua Port M-INS

Uponor Aqua Port M-INS

Návod na montáž a prevádzku

PDF 1 MB
Uponor Aqua Port M-INS QG

Uponor Aqua Port M-INS QG

Stručný návod

PDF 601 KB

Uponor služby pre zákazníkov

Podpora plánovania projektov

 • Plánovanie projektov s odbornou podporou
 • Návrhové služby s profesionálnou podporou
 • Výpočet tepelného zaťaženia, potrubnej siete, hydraulického vyváženia a plánovanie implementácie

Tvoj kontakt v Uponore

 • Zákaznícka služba s osobnou konzultáciou
 • Telefónne číslo: +421 911 300 319

Uponor služby pre inštalatérov

 • Inštalácia, odstraňovanie porúch a opravy v krátkom čase
 • Deklarácia zodpovednosti na 10 rokov
 • Rýchla dostupnosť
 • Kontrola náradia

Uponor digitálne služby

 • Špecifikácie súťažných podkladov
 • Dokumentácia
 • Praktické videá
 • Školenia