UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Bytová stanica na výrobu teplej vody a vykurovanie

Combi Port M

Bytová stanica na výrobu teplej vody a vykurovanie

Bytová stanica Combi Port M

Štandardný komfort pre okamžitú prípravu teplej vody a súčasný distribúciu do vykurovacích okruhov


Uponor Combi Port M je bytová stanica na okamžitú prípravu teplej vody a súčasnú distribúciu tepla a chladu do vykurovacích okruhov v domácnosti. Navrhnutá na dosiahnutie novej úrovne komfortu, hygieny a energetickej účinnosti. Strana vykurovania/chladenia sa líši v závislosti od konštrukcie vykurovacieho systému budovy a typu zdroja tepla. Najväčšou výhodou Combi Port M je jeho automatická mechanická regulácia pomocou ventilu PM. Jednotky sú veľmi tenké, s výškou len 115 mm, a ponúkajú najširšiu škálu variantov.
 

Kľúčové vlastnosti

 • Inteligentné prispôsobenie individuálnym požiadavkám na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • Kompatibilita s miestnou sieťou BUS
 • Plne izolovaná na oddelenie studenej vody od vykurovacieho priestoru
 • Jednoduché monitorovanie spotreby energie
 • Rýchly reakčný čas
 • Vysoký výkon (l/min) na požiadanie
 • Druhý výmenník tepla na oddelenie systému
 • Znížené tepelné straty
 • Dvojokruhová prevádzka

Benefity

 • Energetická účinnosť s efektívnymi riešeniami pre zásobovanie teplou vodou
 • Úspora nákladov na energiu
 • Vysokokvalitná pitná voda - eliminácia dôležitej živnej pôdy pre baktérie
 • Maximálny komfort
 • Efektivita a kvalita na stavenisku - vysoký stupeň prefabrikácie a menšia potreba inštalácie potrubia
 • Menšie požiadavky na inštalačnú šachtu

Variácie Combi Port M

Princíp fungovania

Uponor Combi Port M-XS

Uponor Combi Port M-XS

Návod na montáž a prevádzku

PDF 1 MB
Uponor Combi Port M-XS QG

Uponor Combi Port M-XS QG

Stručný návod

PDF 1 MB
Uponor Combi Port M-Pro

Uponor Combi Port M-Pro

Návod na montáž a prevádzku

PDF 1 MB
Uponor Combi Port M-Pro QG

Uponor Combi Port M-Pro QG

Stručný návod

PDF 1 MB
Uponor Combi Port M-INS

Uponor Combi Port M-INS

Návod na montáž a prevádzku

PDF 1 MB
Uponor Combi Port M-INS QG

Uponor Combi Port M-INS QG

Stručný sprievodca

PDF 601 KB

Uponor služby pre zákazníkov

Podpora plánovania projektov

 • Plánovanie projektov s odbornou podporou
 • Návrhové služby s profesionálnou podporou
 • Výpočet tepelného zaťaženia, potrubnej siete, hydraulického vyváženia a plánovanie implementácie

Tvoj kontakt v Uponore

 • Zákaznícka služba s osobnou konzultáciou
 • Telefónne číslo: +421 911 300 319

Uponor služby pre inštalatérov

 • Inštalácia, odstraňovanie porúch a opravy v krátkom čase
 • Deklarácia zodpovednosti na 10 rokov
 • Rýchla dostupnosť
 • Kontrola náradia

Uponor digitálne služby

 • Špecifikácie súťažných podkladov
 • Dokumentácia
 • Praktické videá
 • Školenia