UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Špeciálne aplikácie

Meltaway systém pre roztápanie snehu a ľadu

Presnosť, aj keď je nasnežené a namrznuté

Uponor systém na roztápanie snehu a ľadu je vhodný pre všetky vonkajšie povrchy a spevnené plochy.  Na každom mieste, kde vonkajšie povrchy, ako napríklad príjazdové cesty, príjazdy k nemocniciam, parkovacie plochy, plochy pre chodcov, mosty, križovatky alebo pristávacie plochy pre vrtuľníky musia byť chránené pred snehom a ľadom.  Náš sálavý vyhrievací systém Uponor zabudovaný do týchto plôch, tieto plochy spoľahlivo chráni pred snehom a ľadom v zimných mesiacoch.

Uponor systém na roztápanie snehu a ľadu potrebuje minimálne 35 ° C pre svoju funkciu, čo znamená, že celý rad zdrojov tepla môže byť použitý, vrátane odpadového tepla z rôznych procesov, tepelné čerpadlá, atď.  Teplo z akéhokoľvek vhodného zdroja tepla je možné prenášať cez tepelný výmenník do systému Uponor na roztápanie snehu a ľadu. Základná a jednoduchá konštrukcia sa skladá z Uponor PE-Xa rúrok c/c 250 mm a Uponor priemyselného rozdeľovača.

Základným princípom systému na roztápanie snehu a ľadu je, že všetky okruhy z daného rozdeľovača by mali byť rovnako dlhé.  Teplo sa potom rozdelí rovnomerne, bez použitia škrtenia ventilov.  Rozvodné rúrky musia byť navrhnuté s použitím predizolovaných rúrok Uponor pre priemyselné aplikácie.  Tento systém môže byť dimenzovaný pre výkony až do 350 W /m².  Požadovaný výkon je závislý na geografickej polohe a požiadavkách systému.  Vďaka nášmu výskumu a dlhoročným skúsenostiam môžeme vždy odporučiť optimálny výkon.  Hĺbka inštalácie je tiež prispôsobená príslušnej aplikácii.
uponor meltaway snow and ice melting installation

Uponor roztápanie snehu a ľadu v kocke

  • Systém zabezpečuje maximálnu bezpečnosť v každom čase
  • Automatické topenie ľadu - už viac žiadne odhŕňanie snehu
  • Chráni povrchové plochy pred poškodením
  • Možnosť využitia priemyselného odpadového tepla
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia s masívnymi PE-X rúrkami
  • K dispozícii ponúkame kompletný systém so všetkými komponentami
  • Znižuje riziko pošmyknutia a pádu na minimum