UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Špeciálne aplikácie pre športoviská

Neva - vyhrievanie trávnika

Výrazne predĺži sezónu pre rôzne športoviská

Používanie systému na vykurovanie a chladenie Uponor Neva môže výrazne predĺžiť sezónu pre využívanie futbalových ihrísk, klzísk pre ľadový a bandy hokej, lyžiarskych tunelov a ďalších športových areálov v nepredvídateľnej klíme. Systém udržuje umelý trávnik zelený po celý rok alebo klzisko zmrznuté počas celej zimnej sezóny.
Systém Uponor Neva je vhodný pre chladenie aj pre vyhrievanie vonkajších plôch. Systém Uponor Neva dokáže preniesť chladiaci a / alebo vykurovacie výkony od niekoľkých wattov až do 500 wattov na meter štvorcový. Požiadavky na výkon závisia od lokality a účelu systému. Systémy pre vnútorné využitie môžu mať tiež rôzne požiadavky. Spôsob zapojenie je podľa Tichelmann princípu , ktorý vychádza z podmienky rovnakej tlakovej straty v jednotlivých okruhoch.

Hĺbka uloženia a osová vzdialenosť potrubi jednotlivých okruhov sa volí v súlade s požiadavkami na výkon systému. Po definovaní týchto požiadaviek je navrhnuté potrubie vhodnej dimenzie a určí sa osová vzdialenosť potrubí jednotlivých okruhov. Dĺžka potrubného kotúča je zvolená tak, aby bol minimálny odpad pri rezaní na špecifické dlžky okruhov.
uponor neva lawn heating

Systém Neva v kocke

  • Predĺži sezónu
  • Ekologická alternatíva
  • Možno použiť pre vykurovanie aj chladenie