UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Zlepšite kvalitu vnútorného prostredia

5 spôsobov, ako môžete zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia s nízkym rozpočtom

Kvalita vnútorného prostredia (IEQ = Indoor environmental quality)

Je to niečo, čo sa nedá presne pomenovať. Niekedy, keď ste v interiéri, sa cítite pohodlne, no inokedy môžete mať pocit, že niečo nie je v poriadku – je vám príliš teplo, cítite nepríjemný zápach alebo máte pocit, že okolo je príliš veľa hluku. Rozdiel je v kvalite vnútorného prostredia (IEQ).

indoor environmental quality

Čo znamená kvalita vnútorného prostredia (IEQ)?

Kvalita vnútorného prostredia sa skladá z kombinácie a interakcie medzi 4 hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú zdravie a pohodlie:

  • Tepelná pohoda – prevádzková teplota, ktorú ľudia pociťujú. Dôležité je, že to zahŕňa prenos energie, ktorý človek vníma prúdením (teplota vzduchu), vedením (teplota alebo povrchy, s ktorými sú fyzicky v kontakte) a sálaním (prenos energie sálaním z okolitých povrchov). Až 50 % tepelnej pohody tvorí stredná radiačná teplota (MRT), čo znamená, že nestačí len monitorovať a upravovať teplotu vzduchu, ale treba počítať aj s touto strednou radiačnou teplotou (MRT).
  • Kvalita vzduchu v interiéri (Indoor air quality, používa sa aj skratka IAQ) – ako už názov napovedá, ide o štandard vzduchu, ktorý dýchame vo vnútri budov. Ide o komplexný problém, ktorý upravuje koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší (ako je radón, oxid uhličitý, ozón atď.), ako aj bakteriálnu záťaž a prítomnosť p použiteľná použiteľná atogénov alebo alergénov.
  • Vizuálna spokojnosť – všetky aspekty týkajúce sa toho, čo a ako vidia obyvatelia, ako je farba a intenzita osvetlenia, farba a dizajn stien, ako aj pohľad von z budovy.

 
  • Sluchová spokojnosť – všetky aspekty týkajúce sa toho, čo musia obyvatelia počuť, vrátane okolitého zvuku z exteriéru budovy a úrovne hlučnosti vo vnútri budovy od strojov, ľudí, ventilačného systému alebo akéhokoľvek iného zdroja.

Súhra medzi týmito faktormi je zložitá

Ako vysvetľuje Mudarri (1999), „kvalita vnútorného prostredia sa nedodáva v balíčku, nie je možné ju objednať na kilá alebo litre. Nemá jasnú definíciu ani meranie. Je to skôr zabalené do štruktúry dizajnu, konštrukcie, prevádzky a údržby budov stovkami rôznych spôsobov.“ Je zrejmé, že pokiaľ ide o kvalitu vnútorného prostredia, je potrebné veľa zvážiť.

Existujú však jasné doporučenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia (IEQ), ktoré sú vysvetlené nižšie.

Prečo si robiť starosti s kvalitou vnútorného prostredia (IEQ)?

Napriek svojej zložitosti je kvalita vnútorného prostredia (IEQ) mimoriadne dôležitá. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich článkoch, dobrá kvalita vnútorného prostredia (IEQ) zodpovedá zlepšenej mentálnej ostrosti, zvýšenej produktivite a v konečnom dôsledku pohodlnej a efektívnej pracovnej sile.

V podstate dobrá kvalita vnútorného prostredia sa rovná vysokej ziskovosti. Má vysoký vplyv za použitia nízkych nákladov.

Toto všetko vás dokonca ani nemusí stáť veľa peňazí. Aby ste dosiahli dobrú IEQ, stačia nízke počiatočné investície

Prinášame vám 5 spôsobov, ako môžete zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia (IEQ) v rámci prijateľného rozpočtu

1. Na zlepšenie kvality vzduchu používajte prirodzené vetranie. Ak je to možné (pre dostatočne malé priestory a v geografických oblastiach s vysoko kvalitným vonkajším vzduchom), prirodzené vetranie možno použiť na rozšírenie alebo nahradenie mechanického vetrania. Vo všeobecnosti možno problémy s kvalitou vzduchu aspoň čiastočne vyriešiť zvýšením rýchlosti vetrania a zvýšením podielu vetracieho vzduchu, ktorý pochádza priamo z čerstvého vonkajšieho vzduchu. Prirodzená ventilácia môže splniť oba tieto ciele, čím sa zlepší IAQ a znížia sa prevádzkové náklady na mechanickú ventiláciu. V medzinárodných stavebných predpisoch navrhnutých tak, aby boli budovy udržateľnejšie (ako napríklad GreenMark, ASHRAE štandard 90.1 a LEED), existuje veľký stimul na zvýšenie možností a využitia prirodzeného vetrania tam, kde je to možné, na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie nákladov.
2. Zvýšte využívanie prirodzeného svetla. Ukázalo sa, že dostatok denného svetla v kancelárskych pracovných priestoroch zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia, vďaka čomu je zvýšená aj vizuálna spokojnosť. Tá slúži na zvýšenie produktivity, čo časom zvýši príjmy. Krátkodobé používanie prírodných zdrojov svetla znižuje energetickú náročnosť umelého osvetlenia, čím šetrí peniaze.
3. Rozumná manipulácia s energiou pre sálavý systém. Inštalácia systémov sálavého chladenia/vykurovania je vynikajúcou stratégiou na zlepšenie kvality vnútorného prostredia v rámci rozpočtu. Jediným najväčším faktorom, ktorý spôsobuje nízku IEQ, je tepelná nepohoda. Preto primárnou cestou na zabezpečenie dobrej IEQ je vynikajúca regulácia tepelného prostredia. Systémy sálavého chladenia/vykurovania monitorujú a regulujú prevádzkovú teplotu, ktorú osoba vníma, pričom zohľadňujú sálavé teplo, ktoré výrazne prispieva k tepelnému komfortu osoby, ako je vysvetlené vyššie. Systémy HVAC, ako sú konvenčné systémy, ktoré iba monitorujú a regulujú teplotu vzduchu, nemôžu dosiahnuť rovnako presnú, rovnomernú a detailnú reguláciu tepelného prostredia. Práve sálavé systémy poskytujú optimálnu tepelnú pohodu. Okrem toho sú sálavé systémy tiché, čo výrazne zlepšuje sluchový komfort. Sálavé systémy preto výrazne zlepšujú kvalitu vnútorného prostredia (IEQ). Čo sa týka nízkych nákladov na toto zlepšenie, sálavé systémy majú porovnateľné počiatočné náklady na inštaláciu ako iné rozumné systémy na manipuláciu s energiou. Ak sa použijú v spojení so samostatnou vzduchotechnickou jednotkou (AHU) a systémom spracovania latentnej energie, ako je napríklad vyhradený systém vonkajšieho vzduchu (DOAS), výrazne znížia prevádzkové náklady v porovnaní s konvenčnými vzduchovými systémami.

4. Údržba. Údržba zahŕňa výmenu alebo čistenie filtrov, čistenie potrubí a vetracích otvorov HVAC, prelakovanie, výmenu chybných žiaroviek a mnoho iných výdajov. Toto je často oblasť, ktorá podlieha nedostatkom, pretože prevádzkové náklady a úsilie potrebné na neustálu a kvalitnú údržbu sa nepovažujú za primerane  vhodné pri takom usílí. Pravda je úplne opačná. Dobrá údržba môže nielen výrazne zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia (IEQ), ale aj vrátiť náklady, zlepšiť pohodlie a zdravie, ako aj zvýšiť životnosť a energetickú účinnosť zariadení. Podľa Mudarriho (1999) „30% úspora energie HVAC a/alebo údržby HVAC sa premieta do ceny približne 0,25 € – 0,34 € za m2. Avšak 3% strata produktivity spojená so zlou kvalitou životného prostredia by zodpovedala približne 4,43 € – 5,90 € za m2, s nemerateľnými dodatočnými vplyvmi nepohodlia a zlého zdravia. Z holistického pohľadu to nedáva zmysel – spoločnosť obetuje hodnoty nad 4,43 – 5,90 €, aby získala hodnoty 0,25 – 0,34 €.“
5. Viac regulácie. Je dôležité poznamenať, že kvalitu vnútorného prostredia (IEQ) možno zlepšiť jednoducho tým, že obyvateľom poskytnete väčšiu kontrolu, aby mohli osobne meniť každú zložku svojho vnútorného prostredia tak, ako uznajú za vhodné. V podstate inštalácia komponentov, ktoré umožňujú obyvateľom otvárať alebo zatvárať okná, upravovať teplotu a úrovne osvetlenia alebo mať kontrolu nad tým, čo počúvajú, môže výrazne zlepšiť ich vnímanie kvality vnútorného rostredia. Prirodzene to vyvoláva problémy, keď jeden priestor zdieľa viacero ľudí a nie všetci preferujú rovnaké podmienky. Nie vždy je táto stratégia použiteľná, ale ak sa dá implementovať, môže byť účinná pri lacnom zlepšení vnímanej IEQ.

Záver

Každá z týchto piatich stratégií je dobrá na zlepšenie kvality vnútorného prostredia (IEQ) za nízku cenu. Treba však poznamenať, že investovanie väčšieho množstva peňazí v krátkodobom horizonte na zlepšenie IEQ môže z dlhodobého hľadiska ušetriť viac nákladov.

Napríklad zvýšenie miery vetrania systému HVAC môže stáť viac z hľadiska dennej spotreby energie. Avšak vyššia miera ventilácie (a teda zlepšená úroveň kvality vzduchu a pohodlia) nielen zvýši produktivitu, ale aj zníži absenciu  chorobných dôsledkov v kanceláriách a zvýši tepelnú pohodu domova.

Ďalším príkladom je inštalácia systému HVAC „vyhradený systém vonkajšieho vzduchu (DOAS = Dedicated outdoor air system) + sálavý systém“. Dodatočné vybavenie tohto systému do existujúcej budovy môže byť považované za nákladné. Časom však tento systém ušetrí veľké množstvo peňazí vďaka svojej energetickej účinnosti, navyše presná regulácia tepelnej pohody zlepšuje mnohé aspekty kvality vnútorného prostredia.

Preto sa počiatočné náklady rýchlo (zvyčajne za menej ako rok) vrátia, pričom tento systém poskytne dobrú kvalitu vnútorného prostredia (IEQ) a zároveň ušetrí peniaze. Celkovo existuje niekoľko nákladovo efektívnych spôsobov, ako zlepšiť IEQ v rámci rozpočtu.
 
Avšak aj keď sú počiatočné náklady na zlepšenie IEQ vysoké, v budúcnosti budú lepšie výnosy, ktoré poskytuje produktívnejší zamestnanec a personál, ktorý je v práci prítomný častejšie a neutráca peniaze za návštevy u lekára, viesť k podstatným finančným výhodám. Ako uviedol Mudarri (1999), „úspory vyplývajúce zo zníženej údržby alebo zo stratégií na úsporu energie sú zanedbateľné v porovnaní s potenciálnymi stratami na zdraví, pohodlí a produktivite užívateľov“.

Ďalšie články o udržateľnom sálavom vykurovaní a chladení: