UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Aktivácia betónového jadra

Čo je to aktivácia betónového jadra?

V prípade zabezpečenia vnútorných teplôt v komplikovanom prostredí, ako sú napr. moderné budovy, je potrebné zvoliť inovatívne riešenia. Voľba moderných systémov pre zabezpečenie vnútornej teploty vo všetkých klimatických podmienkach narastá a očakáva sa ich spoľahlivá prevádzka a vysoký komfort užívateľov.

Preto si všímame rastúci trend v projektovaní zelených budov 21. storočia, odklon od konvenčných systémov ako primárnej metódy zabezpečenia vnútornej teploty a integrovanie TABS prvkov (Thermally Active Building Systems) – tepelne aktívne systémy budov alebo systémy aktivácie betónového jadra.

Dôvod vzostupu TABS ako prioritného prvku v návrhu zelených budov pre modernú komerčnú výstavbu je dvojaký: sú investične, energeticky a tiež prevádzkovo efektívnejšie ako konvenčné systémy. Už len toto by malo byť dostatočným dôvodom na to, aby ste ich zvážili pri všetkých stavebných projektoch, ktoré plánujete realizovať.

Ako fungujú tepelne aktívne stavebné systémy?

Základným konceptom, ktorý je potrebné pochopiť o aktivácii betónového jadra, je to, že systémy využívajú existujúcu hmotu budovy pre akumuláciu tepelnej energie, namiesto toho, aby vyžadovali ďalší inštalačný priestor pre osadenie konvenčného HVAC systému, ako sú napr. potrubia pre centrálnu klimatizáciu. V moderných viacposchodových budovách by to bol priestor medzi podlahou (napr. zdvojená podlaha) a stropom konštrukcie.

diagram showing the thermal coupling of radiant cooling system pipes and existing building concrete mass

Vo všeobecnosti systémy aktivácie betónového jadra fungujú tak, že aktivujú hmotu budovy a využívajú vlastné charakteristiky vykurovania a chladenia stavebného materiálu k uskladneniu tepelnej energie. V sálavých chladiacich systémoch by sa to uskutočnilo prostredníctvom vzťahu známeho ako tepelná väzba –  chladiaca voda ovplyvňuje teplotu betónu a takto aktivuje prenos energie sálaním do riešeného priestoru. Prečo je toto riešenie také účinné a efektívne? Pretože odstraňuje namáhavú potrebu individuálnej regulácie priestorovej teploty s výrazne odlišnými požiadavkami na záťaž a namiesto toho využíva hmotu celej budovy na reguláciu teploty ako fungujúci organizmus.

Ako využívajú systémy aktivácie betónového jadra menej energie?

Fyzikálne vlastnosti vody umožňujú systémom sálavého chladenia odstrániť primerané množstvo tepelnej energie s použitím menej ako 5 % energie, ktorú by spotreboval ventilátor v bežnom HVAC systéme. Voda má oveľa vyššiu tepelnú kapacitu ako vzduch, ako možno vidieť na nižšie uvedenom diagrame, čo znamená, že prenos energie v budovách sa môže uskutočňovať s vyššou účinnosťou s použitím podstatne menšieho priestoru – vďaka čomu sú systémy sálavého chladenia vhodné na komerčné využitie.
 
Prirodzene by bolo možné priradiť dané množstvo z 95 % zníženia energie na prevádzku konvenčných HVAC systémov súčasne s TABS – s výrazne zníženým výkonom, aby sa uľahčilo hľadanie optimálnej teploty v každom interiéri.
how do thermally active building systems use less energy

Ako systémy aktivácie betónového jadra šetria náklady?

Pretože voda dokáže preniesť väčšie množstvo energie na danú jednotku ako vzduch, vyžaduje tým pádom menšie množstvo energie potrebnej na transport rovnakého množstva energie s pomocou vody. Týmto spôsobom sú prevádzkové náklady systémov sálavého chladenia výrazne redukované v porovnaní s konvenčnými HVAC systémami, najmä v priemyselnom porovnaní. Systémy sálavého chladenia sú po inštalácii bezúdržbové, vďaka čomu vzniká optimálny vzťah medzi vzduchovými a vodnými systémami, ale náklady na servis a údržbu sú výrazne zredukované.
 
Ide o naozaj silné argumenty pre to, aby sa systémy pre aktiváciu betónového jadra začlenili ako štandardy pre naplnenie cieľov projektov zelených budov. Vytvorte s nami budúcnosť, ušetrite náklady aj energiu!

Ďalšie články o udržateľnom sálavom vykurovaní a chladení: